Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Pracujeme s mikroskopom

Pri mikroskopovaní postupujeme podľa nasledujúcich bodov:

 1. Pripravíme mikroskop, zdroj a preparát.
 2. Vložíme na stolček mikroskopu.
 3. Nastavíme čo najbližšie k preparátu (pozeráme z boku).
 4. Pozeráme do a zaostrujeme tak, aby sa objektív od preparátu.
 5. Keď vidíme ostrý predmet prestaneme otáčať zaostrovacou . Nikdy sa nevracame objektívom naspäť k preparátu s priloženým okom na okulári, mohli by sme pritlačiť objektív o preparát a oba poškodiť.
 6. Pozorujeme zaostrený predmet.
 7. Zakreslíme alebo odfotíme čo vidíme, poznačíme si hodnotu .

Príprava mikroskopického preparátu

Pri príprave mikroskopického preparátu postupujeme podľa nasledujúcich bodov:

 1. Kvapneme vodu na sklíčko.
 2. Vložíme pozorovaný , prípadne ho vyrovnáme.
 3. Priklopíme sklíčko, najskôr jenou hranou a potom ho opatrne spustíme. Takto sa nám vytvorí len minimum bubliniek.
 4. Zvyšok vody odsajeme.
 5. Po pozorovaní sklíčka (prípadne ostatné predmety) očistíme.

Podložné (hore) a krycie sklíčko (dole)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopy
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Szőcs TamásTamasflex (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons