Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Lesný ekosystém

Lesný ekosystém je tvorený všetkými organizmami žijúcimi v spolu s zložkami prostredia. Lesy na Slovensku pokrývajú okolo 40% územia (2/5). Najväčšie zastúpenie v lesoch má , o niečo menej smrek, ešte menej dub a borovica. Lesné organizmy sú navzájom poprepájané hlavne potravovými vzťahmi. Biologická v lese je vtedy, keď je optimálny počet jedincov rôznych druhov organizmov a optimálny počet druhov organizmov. Pri premnožení alebo úbytku jedincov niektorého druhu hovoríme o narušení .

Rozdelenie lesov podľa charakteru:

 • lesy - rastú v nich listnaté stromy
 • lesy - rastú v nich ihličnaté stromy
 • lesy - rastú v nich ihličnaté aj listnaté stromy

Listnatý lesIhličnatý lesZmiešaný les

Najčastejšie vzťahy medzi organizmami v ekosystéme:

 • vzťah - vzájomným spolužitím sa neovplyvňujú (jeleň ↔ sýkorka)
 • - organizmy si konkurujú napr. v potrave, v životnom priestore... (jeleň ↔ srnec, buk ↔ smrek)
 • je vzájomne prospešný vzťah organizmov (lišajník = riasa + huba)
 • je vzťah medzi organizmami, kedy jeden žije na úkor druhého a škodí mu (kliešť ↔ cicavec)
 • je vzťah medzi organizmami, kedy jeden je dravec (dravec = predátor) a druhý korisť (srnec ↔ vlk)

Na lúke si byliny konkurujúV lišajníku žijú v symbióze huby a riasyVošky parazitujú na rastlináchPredátory požierajú iné živočíchy

Význam lesných ekosystémov:

 • produkcia d , lesných plodov, liečivých bylín, zvierat...
 • význam - zadržiavanie vlahy, zadržiavanie prachu, zneškodňovanie škodlivých látok, udržiavanie klímy - vlhkosť, teplota, stabilita počasia ...
 • význam = význam ako životné prostredie človeka (rekreácia, odpočinok, turistika, vplyv na zdravie ľudí...)

Produkcia drevaLesy hospodária s vlahouLes ako prostredie pre turistiku

Faktory ovplyvňujúce les

Les a lesné organizmy sú ovplyvňované priamo alebo nepriamo vlastnosťami pôdy, hornín, svahovitosťou, orientáciou na svetové strany, nadmorskou výškou, množstvom zrážok, ovzduším, vetrami, námrazami.

Kolobeh živín v lese

Živiny z odumretých rastlín a živočíchov sa rozkladom vracajú do pôdy. Rozklad odumretých lesných stromov trvá niekoľko desiatok rokov. Podieľajú sa na ňom hlavne huby a baktérie - . Veľmi staré a slabé stromy napádajú parazitické huby a hmyz už zaživa a urýchľujú ich zánik. Na výžive stromov sa zväčša zúčastňujú niektoré druhy húb. Ich podhubia pôsobia na povrchu alebo vo vnútri koreňov a uľahčujú uvoľňovanie a prenos živín z pôdy do stromov. Strom zase poskytuje hube cukry (slúžia ako výživa hube). Stromy a ostatné zelené rastliny sú výrobcovia organickej hmoty - . Pomocou energie slnečného svetla premieňajú minerálne látky prostredia, hlavne vodu a oxid uhličitý na organické látky. Rastlinami sa živia živočíchy - .

rastliny - vytvárajú organické látky (pri fotosyntéze) z anorganických látok

živočíchy - musia konzumovať organické látky, lebo si ich nedokážu vyrobiť z anorganických, sú bylinožravé, mäsožravé a všežravé

↓↑

(reducenty)

baktérie a huby - rozkladajú organické látky odumretých tiel rastlín a živočíchov na anorganické látky, ktoré potom môžu opäť využiť rastliny

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
https://sk.wikipedia.org/wiki/Environmentalistika
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_ecology
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Doronenko (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Abramia Giorgi (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Vale [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Sandy Rae (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By jeffrey sohn (Lion Kill Remains) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Michal Klajban (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Dezidor (Own work (own photo)) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons