Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Invázne lesné organizmy

Patria sem druhy organizmov, ktoré sa do našej prírody rozšírili prirodzene alebo s pomocou človeka. Dokážu v našej prírode prežiť a úspešne sa rozmnožovať. Vytláčajú a likvidujú naše druhy, preto sú nežiadúce.

Invázne dreviny

Nasledujúce dreviny sa rozširujú do lesov hlavne južného Slovenska. Rýchlo sa rozmnožujú a vytvárajú husté porasty.

biely (lat. Robinia pseudoacacia)

Agát biely (lat. Robinia pseudoacacia)Agáty biele (lat. Robinia pseudoacacia) Agát biely - kvetyAgát biely - plodyAgát biely - listyAgát biely - ostne

žliazkatý (lat. Ailanthus altissima)

Pajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima)Pajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima) - listyPajaseň žliazkatý (lat. Ailanthus altissima) - kvetyPajaseň žliazkatý - plodyPajaseň žliazkatý - semená

jaseňolistý (lat. Negundo aceroides)

Javorovec jaseňolistý (lat. Negundo aceroides)Javorovec jaseňolistý - listyJavorovec jaseňolistý - kvetyJavorovec jaseňolistý - plodyJavorovec jaseňolistý - plody

pálkový (lat. Rhus typhina)

Sumach pálkový (lat. Rhus typhina)Sumach pálkový (lat. Rhus typhina)

krovitý (lat. Amorpha fruticosa)

Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)Beztvarec krovitý (lat. Amorpha fruticosa)

neskorá (lat. Prunus serotina)

Čremcha neskorá (lat. Prunus serotina)Čremcha neskorá (lat. Prunus serotina)Čremcha neskorá - kvetyČremcha neskorá - plody

cezmínolistá (lat. Mahonia aquifolium)

Mahónia cezmínolistá (lat. Mahonia aquifolium)Mahónia cezmínolistá - kvetyMahónia cezmínolistá - plody a listy

päťlistý (lat. Parthenocissus quinquefolia)

Pavinič päťlistý (lat. Parthenocissus quinquefolia)Pavinič päťlistý - listyPavinič päťlistý - plody

Invázne byliny

laločnatý (lat. Echinocystis lobata)

Ježatec laločnatý (lat. Echinocystis lobata)Ježatec laločnatý (lat. Echinocystis lobata)

strapatá (lat. Rudbeckia laciniata)

Rudbekia strapatá (lat. Rudbeckia laciniata)Rudbekia strapatá (lat. Rudbeckia laciniata) - kvet

žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)

Netýkavka žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)Netýkavka žliazkatá (lat. Impatiens glandulifera)Netýkavka žliazkatá - kvetyNetýkavka žliazkatá - plodyNetýkavka žliazkatá - prasknutý plod so semenami

malokvetá (lat. Impatiens parviflora)

Netýkavka malokvetá (lat. Impatiens parviflora)Netýkavka malokvetá (lat. Impatiens parviflora)Netýkavka malokvetá - kvetNetýkavka malokvetá - plod

mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus)

Lupina mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus) - kvitnúca rastlinaLupina mnoholistá (lat. Lupinus polyphyllus) - rastlina s plodmi

Invázne živočíchy

americký (lat. Mustela vison)

Norok americký (lat. Mustela vison)

medvedíkovitý (lat. Nyctereutes procyonoides)

Psík medvedíkovitý (lat. Nyctereutes procyonoides)

čistotný (lat. Procyon lotor)

Medvedík čistotný (lat. Procyon lotor)

červenkavá (lat. Callosciurus erythraeus)

Veverica červenkavá (lat. Callosciurus erythraeus)

sivá (lat. Sciurus carolinensis)

Veverica sivá (lat. Sciurus carolinensis)

líščia (lat. Sciurus niger)

Veverica líščia (lat. Sciurus niger)

zlatý (lat. Canis aureus)

Šakal zlatý (lat. Canis aureus)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Invázny_druh
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Doronenko (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Botaurus (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Bogdan assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Brosen (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Kenraiz (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Darkone [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Karduelis (Made self) [Public domain], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTS Database (USDA PLANTS Database) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Sten Porse (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Matt Lavin from Bozeman, Montana, USA (Acer negundo) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By a work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons
By Luis Fernández García [CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Brosen (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Alexander Dunkel (Botanical Garden Dresden (Germany)) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Dalgial (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Franz Xaver (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Moi-même (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Sten Porse [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
I, Hugo.arg [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Syp (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By The original uploader was Meggar at English Wikipedia (Transferred from en.wikipedia to Commons.) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Manfred Heyde (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Manfred Heyde (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Grezty~commonswiki assumed (based on copyright claims). [Public domain], via Wikimedia Commons
By Aung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Aung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Pleple2000 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Pleple2000 (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Wassily (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Magnus Manske (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Udo Schmidt from Deutschland (Impatiens glandulifera RoyleUploaded by Amada44) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Mark14 (Own work) [CC BY 2.5, CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Vengolis (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Banana patrol (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By User:MarkusHagenlocher [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Brendan Lally (American Mink 1) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By 663highland (663highland) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
I, Michael Gäbler [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Alpsdake (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Diliff (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Calibas (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By soumyajit nandy from Kolkata, India (Golden Jackal | Powalgarh, Uttarakhand, India) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons