Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Lesné vtáky

Vtáky sú stavovce so teplotou tela. Dokážu lietať pomocou - sú to premenené predné končatiny. Telo je pokryté - pomáha pri lete a udržuje teplo. Perie delíme na o a p , na chvoste a krídlach sú . Páperie je tesne pri tele a obrysové vytvára obrys tela vtákov. Pravidelná výmena peria sa volá . Bezzubý zobák je prispôsobený typu potravy. Rozmnožujú sa kladením . Vajíčka majú tvrdú vápenatú škrupinu. U nás žije a hniezdi približne 215 druhov vtákov. vtáky u nás prežívajú celý rok, žijú u nás iba časť roka a na zimu odlietajú do teplejších krajín. Existujú aj čiastočne sťahovavé vtáky - časť jedincov u nás aj prezimeje, časť sa sťahuje.

lesný (hôrny) Buteo buteo

Patrí medzi dravce. Dravce majú hákovitý zobák na trhanie koristi, silné špicaté pazúry, výborný zrak a široké krídla. Živia sa väčšinou stavovcami. Veľkosť koristi závisí od loveckých schopností a sily dravca. Myšiak lesný hniezdi v lesoch, za potravou lieta na otvorené priestranstvá (polia, lúky, pasienky), často vysedáva aj vedľa ciest. Loví hlavne malé cicavce, ale aj vtáky, plazy a obojživelníky. Hniezdo si stavia z konárikov vysoko v korune stromu. Máva 1 - 4 kŕmivých mláďat (mláďatá sú po vyliahnutí kŕmené rodičmi).

Myšiak hôrny (lat. Buteo buteo)Myšiak lesný - vajíčkoMyšiak hôrny - mláďatá

lesný Accipiter gentilis

Živí sa hlavne vtákmi a cicavcami. Hniezdo si stavia z konárikov na vysokých stromoch. Máva 1 - 5 mláďat.

Jastrab lesný (lat. Accipiter gentilis)Jastrab lesný - vajíčko

krahulec Accipiter nisus

Je menší ako jastrab lesný. Je čiastočne sťahovavý. Loví hlavne vtáky. Hniezdi v hustých korunách stromov. Znáša 4 - 5 vajec.

Jastrab krahulec (lat. Accipiter nisus)Jastrab krahulec - vajíčkaJastrab krahulec - mláďatá

lesný Pernis apivorus

Požiera hlavne osy, divé včely a ich larvy, menej čmeliaky. Hniezdi na stromoch, znáša väčšinou 3 vajíčka.

Včelár lesný (lat. Pernis apivorus)Včelár lesný (lat. Pernis apivorus)Včelár lesný - vajíčko

krikľavý Aquila pomarina

Hniezdi väčšinou na stromoch. Znáša 1 - 3 vajíčka. Požiera malé cicavce, vtáky, plazy, hmyz a obojživelníky.

Orol krikľavý (lat. Aquila pomarina)Orol krikľavý - znáška

kráľovský Aquila heliaca

Živí sa hlavne stredne veľkými cicavcami (sysle, zajace), zdochlinami a vtákmi. Hniezdi na stromoch. Samička znáša 2 - 3 vajíčka.

Orol kráľovský (lat. Aquila heliaca)Orol kráľovský (lat. Aquila heliaca)Orol kráľovský - vajíčko

skalný Bubo bubo

Patrí medzi sovy. Sovy sú dravé vtáky. Lovia hlavne za súmraku, majú výborný zrak. Tichý let im zabezpečuje jemné perie. Výr skalný je najväčšia európska sova. Obľubuje lesné oblasti so skalami. Hniezdi v skalných výklenkoch, dutinách starých stromov, v kameňolomoch... Samička znáša 2 - 3 vajíčka. Živí sa hlavne cicavcami a vtákmi (zajace, sysle, chrčky, hraboše, bažanty...).

Výr skalný (lat. Bubo bubo)Výr skalný - vajíčko

lesný Otus scops

Hniezdi v dutinách, škárach, výklenkoch skál. Kladie 2 - 8 vajec. Živí sa hlavne hmyzom, pavúkmi, červíkmi a drobnými hlodavcami.

Výrik lesný (lat. Otus scops)Výrik lesný - vajíčko

vrabčí Glaucidium passerinum

Hniezdi v dutinách stromov. Znášku tvorí 5 - 6 vajec. Potravu tvoria prevažne drobné hlodavce a vtáky, miestami i jašterice, netopiere, ryby a hmyz.

Kuvičok vrabčí (lat. Glaucidium passerinum)Kuvičok vrabčí - mláďatá

plačlivý (obyčajný) Athene noctua

Hniezdi v dutinách stromov. Znášku tvorí 4 - 5 vajec. Mláďatá kŕmi predovšetkým dážďovkami. Dospelé sa živia drobnými cicavcami, hmyzom, jaštericami, žabami a hadmi.

Kuvik plačlivý (lat. Athene noctua)Kuvik plačlivý - vajíčko

lesná (obačajná) Strix aluco

Hniezdi v dutiných stromov, starých hniezdach, výklenkoch skál... Znáša 4 - 5 vajec. Živí sa menšími stavovcami (cicavcami, vtákmi, obojživelníkmi) i hmyzom.

Sova lesná (lat. Strix aluco)Sova lesná - vajíčko

dlhochvostá Strix uralensis

Hniezdi na stromoch. Znáša 2 - 6 vajec. Živí sa drobnými cicavcami, menšími vtákmi, žabami a hmyzom.

Sova dlhochvostá (lat. Strix uralensis)Sova dlhochvostá - vajíčko

ušatá Asio otus

Živí sa hlavne drobnými hlodavcami, nenej vtákmi, hmyzom, plazmi a obojživelníkmi. Hniezdi väčšinou v opustených hniezdach. Samica kladie 3 - 7 vajíčok.

Myšiarka ušatá (lat. Asio otus)Myšiarka ušatá - vajíčka

kapcavý Aegolius funereus

Loví predovšetkým drobné hlodavce, vtáky a ich mláďatá, príležitostne i hmyz. Najčastejšie hniezdi v opustených stromových dutinách, vytvorených ďatľami. Znáša 4 - 6 vajec.

Pôtik kapcavý (lat. Aegolius funereus)Pôtik kapcavý - vajíčko

veľký Dendrocopos major

Ďatle majú chvost a nohy prispôsobené na šplhanie po stromoch. Silným zobákom rozrušujú kôru stromov a jazýčkom následne vyberajú larvy spod kôry. Okrem hmyzu sa môžu živiť aj semenami a ovocím. Ďateľ veľký hniezdi v dutinách stromov, ktoré sám vytesá zobákom. Samica znáša 5 - 7 vajec.

Ďateľ veľký (lat. Dendrocopos major)Ďateľ veľký - vajíčko

hnedý Jynx torquilla

Patrí medzi ďatle, ale má slabý zobák a o chvost sa pri pohybe po stromoch neopiera. Je sťahovavý (Afrika). Hniezdi v dutinách, ktoré si na rozdiel od ostatných ďatľov sám netesá. Samica znáša 7 až 10 vajec. Živia sa mravcami a ich larvami a menej iným hmyzom.

Krutihlav hnedý (lat. Jynx torquilla)Krutihlav hnedý - vajíčka

zelená Picus viridis

Hniezdo je umiestnené v dutine (vytesanej) s okrúhlym otvorom. Samica znáša 4 až 7 bielych vajec. Živia sa mravcami a ich larvami, menej iným hmyzom.

Žlna zelená (lat. Picus viridis)Žlna zelená - vajíčka

čierny Dryocopus martius

Hniezdi vo vľkých vytesaných dutinách. Znáša 3 - 5 vajec. Živí sa v dreve žijúcimi chrobákmi (lakožrúty) a mravcami, menej húsenicami a mäkkýšmi. Vzácne sa živí aj semenami a plodmi.

Tesár čierny (lat. Dryocopus martius)Tesár čierny - vajíčko

malý Dendrocopos minor

Hniezdnu dutinu si tesá sám. Samica znáša 5 až 6 bielych vajec. Živí sa hmyzom a jeho larvami, menej mravcami, v zime aj semenami.

Ďateľ malý (lat. Dendrocopos minor)Ďateľ malý - vajíčka

jarabá (obyčajná) Cuculus canorus

Živí sa chlpatými húsenicami. Nestavajú hniezda a vajíčka znášajú do cudzích hniezd, kde sa o mladé nestarajú (postarajú sa o ne rodičia z daného hniezda) - hniezdny parazitizmus. Za sezónu znesie približne 16 – 22 škvrnitých vajec.

Kukučka jarabá (lat. Cuculus canorus)Mláďa kukučky býva častokrát väčšie ako jeho náhradní rodičia

hlucháň (hlucháň hôrny) lat. Tetrao urogallus

Žije skryto a samotársky. Živí sa bobuľami, trávami, ihličím a mravcami. Samica znáša a zahrieva 6 až 10 vajec a sama sa po vyliahnutí stará o kuriatka. Mláďatá sú nekŕmivé.

Tetrov hlucháň (lat. Tetrao urogallus) - samecTetrov hlucháň - samicaTetrov hlucháň - vajíčka

škriekavá (obyčajná) Garrulus glandarius

Hniezdi v apríli až máji raz za rok. Plytké tanierovité hniezdo z vetvičiek, stoniek a korienkov je umiestnené v korunách stromov. Samice znášajú 5 – 6 zelenkastých, drobne hnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedia obidvaja rodičia. Potrava: na jar viac hmyz, ináč žalude, oriešky, bobule.

Sojka škriekavá (obyčajná) lat. Garrulus glandariusSojka škriekavá (obyčajná) - vajíčka

chochlatá Lophophanes cristatus

V lete sa živí hlavne hmyzom, larvami a pavúkmi. V zime sú to rôzne semená. Hniezdi v dutinách stromov, znáša 4- 8 vajíčok, na ktorých sedí iba samička a samček ju kŕmi.

Sýkorka chochlatá Lophophanes cristatusSýkorka chochlatá - vajíčko

bielolíca Parus major

Hniezdi hlavne v dutinách stromov, ale aj v iných dutinových priestoroch. Samica kladie okolo 10 vajíčok, na ktorých sedí sama (samec ju kŕmi). V lete sa živí hlavne hmyzom a jeho larvami, v zime semenami aj plodmi.

Sýkorka bielolíca lat. Parus majorSýkorka bielolíca - vajíčkaSýkorka bielolíca - mláďatá

obyčajný Pyrrhula pyrrhula

Požiera hlavne semená. Mláďatá kŕmi semenami a hmyzom. Hniezdi hlavne na ihličnatých stromoch alebo stredne vysokých kroch. Samička znáša 4 - 5 vajec.

Hýľ obyčajný lat. Pyrrhula pyrrhula (samček)Hýľ obyčajný lat. Pyrrhula pyrrhula (samička)Hýľ obyčajný - vajíčka

obyčajný Sitta europaea

V lete sa živí hmyzom, ktorý hľadá v kôre stromov, v zime sa živí semenami. Hniezdi v dutinách stromov. Samička znáša 5 - 9 vajec, na ktorých sedí sama.

Brhlík obyčajný lat. Sitta europaeaBrhlík obyčajný - vajíčko

čížavý (čížik) Carduelis spinus

Živí sa hlavne semenami. Počas starostlivosti o potomstvo chytá aj hmyz a larvy. Hniezdo stavia vysoko medzi konármi ihličnatých stromov. Samička znáša 2 - 6 vajíčok.

Stehlík čížavý (čížik) lat. Carduelis spinus (samček)Stehlík čížavý (čížik) lat. Carduelis spinus (samička)Stehlík čížavý (čížik) - vajíčka

pestrý Carduelis carduelis

Živí sa hlavne semenami rastlín, mláďatá prikrmuje aj hmyzom. Hniezdo ukrýva v konároch vysokých listnatých stromov. Samička kladie 3 - 6 vajec.

Stehlík pestrý lat. Carduelis carduelisStehlík pestrý - vajíčka

lesná Fringilla coelebs

Živí sa semenami, menej bobuľami, hmyzom, pavúkmi a húsenicami, ktorými kŕmi hlavne mláďatá. Hniezdi na stromoch a kroch. Samička znáša 4 - 6 vajíčok.

Pinka lesná lat. Fringilla coelebs (samček)Pinka lesná lat. Fringilla coelebs (samička)Pinka lesná - vajíčka

čierny Turdus merula

Pôvodne lesný vták. Veľká časť populácie žije v mestách. Živí sa hlavne hmyzom, červíkmi, mäkkýšmi a drobnými lesnými plodmi. Hniezdi na stromoch a kroch. Samica znáša 4 - 6 vajec, na ktorých sedí sama.

Drozd čierny lat. Turdus merula (samček)Drozd čierny lat. Turdus merula (samička)Drozd čierny - hniezdo s vajíčkamiDrozd čierny - hniezdo s mláďatami

plavý Turdus philomelos

Živí sa hlavne dážďovkami, mäkkýšmi, hmyzom, bobuľami a semanami. Hniezdi na stromoch a kroch. Samica znáša 3 - 6 vajíčok, na ktorých sedí sama.

Drozd plavý lat. Turdus philomelosDrozd plavý - vajíčka

kolohrivý Turdus torquatus

Živí sa hmyzom, dážďovkami a bobuľami. Hniezdi v hustých kroch a stromoch, skalných trhlinách a aj na zemi. Samica znáša 2 - 7 vajec.

Drozd kolohrivý Turdus torquatus (samček)Drozd kolohrivý Turdus torquatus (samička)

červienka Erithacus rubecula

Živí sa hmyzom, jeho larvami a pavúkovcami, na jeseň a v zime aj semanami. Hniezdi v dutinách a hustých porastoch. Samička kladie 4 - 6 vajíčok na ktorých sedí sama.

Slávik červienka lat. Erithacus rubeculaSlávik červienka - vajíčkaSlávik červienka - mláďatá v hniezde

čierny Ciconia nigra

Živí sa hlavne rybami a obojživelníkmi, menej hmyzom. Hniezdi na mohutných stromoch alobo skalách. Samica znáša 1 - 6 vajíčok.

Bocian čierny Ciconia nigraBocian čierny s mláďatami na hniezdeBocian čierny - vajíčko

chochlatý Upupa epops

Živí sa hlavne hmyzom a jeho larvami, pavúkmi a dážďovkami. Hniezdi v dutinách. Samica znáša 5 - 7 vajec, na ktorých sedí sama.

Dudok chochlatý lat. Upupa epopsDudok chochlatý lat. Upupa epops

hrivnák Columba palumbus

Živí sa rastlinnou potravou. Hniezdi na stromoch alebo kroch. Samička znáša 2 vajíčka.

Holub hrivnák lat. Columba palumbusHolub hrivnák - vajíčkaHolub hrivnák - mláďatá

hájová Oriolus oriolus

Živí sa bezstavovcami a dužinatými plodmi. Hniezdi v korunách stomov, samica znáša 3 - 5 vajec.

Vlha hájová lat Oriolus oriolus (samček)Vlha hájová lat Oriolus oriolus (samička)Vlha hájová - vajíčka

čierny Corvus corax

Všežravec, živí sa lovom drobných stavovcov, vajíčkami vtákov, rôznymi semenami, ako aj zdochlinami alebo odpadkami na skládkach, dokáže sa do značnej miery prispôsobiť ponuke okolitého prostredia. Hniezdi na vysokých stromoch alebo skalách. Samica znáša 5 - 6 vajec.

Krkavec čierny lat. Corvus coraxKrkavec čierny - vajíčka

čiernozobá Pica pica

V zime sa živí rastlinnou potravou, v lete živočíšnou (pavúky, húsenice, hmyz, červíky...). Hniezdi vysoko na stromoch. Samica znáša 6 - 7 vajec, na ktorých sedí sama.

Straka čiernozobá lat. Pica pica

lesný (lat. Tetrastes bonasia)

Jariabok lesný (lat. Tetrastes bonasia)Jariabok lesný (lat. Tetrastes bonasia)Jariabok lesný - vajíčka

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vtáky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ptáci
https://en.wikipedia.org/wiki/Bird
https://sk.wikipedia.org/wiki/Letce
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sokolotvaré
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sovotvaré
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dravci
https://en.wikipedia.org/wiki/Falconidae
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovy
https://en.wikipedia.org/wiki/Owl
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myšiak_hôrny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jestřáb_lesní
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jastrab_krahulec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Včelojed_lesní
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_křiklavý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_královský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Výr_skalný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Výreček_malý
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kuvičok_vrabčí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sýček_obecný
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sova_obyčajná
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sova_dlhochvostá
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myšiarka_ušatá
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pôtik_kapcavý
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ďateľ_veľký
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krutohlav_hnedý
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tesár_čierny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Žlna_zelená
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ďateľ_malý
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kukučka_obyčajná
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlucháň_hôrny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sojka_obyčajná
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sýkorka_chochlatá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sýkora_parukářka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sýkorka_veľká
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hýl_obecný
https://sk.wikipedia.org/wiki/Brhlík_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čížek_lesní
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stehlík_obecný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pěnkava_obecná
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drozd_Čierny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kos_černý
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drozd_plavý
https://sk.wikipedia.org/wiki/Drozd_kolohrivec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Červienka_obyčajná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Červenka_obecná
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bocian_čierny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dudek_chocholatý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holub_hřivnáč
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlha_obyčajná
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krkavec_čierny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Straka_obyčajná
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Mark Medcalf (Wild BuzzardUploaded by snowmanradio) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By J. Dietrich (transmitted to uploader via email) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Od T.Voekler (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Nigel Wedge from Fife, Scotland (Goshawk) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Od Adrienne Eaton [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Eddy Van 3000 [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Accipiter (R. Altenkamp) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Доктор рукиноги (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Drägüs (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Sumeet Moghe (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By user:AngMoKio [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/) (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Andrea Lupo assumed (based on copyright claims). [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Markus (What's up?Uploaded by snowmanradio) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Axel Strauß (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Arturo Nikolai from Galicia, Spain (Flickr) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Informácie o autorovi [CC BY-SA 4.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
© Hans Hillewaert / , via Wikimedia Commons
By Axel Strauß (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Piet Reens from nl [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Mdf [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Od M_H.DE (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Jynx_torquilla_vlaskop.jpg: Martien Brand from Mariënberg, The Netherlandsderivative work: Bogbumper (Jynx_torquilla_vlaskop.jpg) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Charlesjsharp (Own work, from Sharp Photography, sharpphotography) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Informácie o autorovi [CC BY-SA 4.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Frank Vassen from Brussels, Belgium (Schwarzspecht, Staatswald Rocherath, Ostbelgien) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Thermos (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Od Hangvadász (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Locaguapa (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Per Harald Olsen (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Nudelbraut (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Farbror (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Lawrence Shove [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Pierre Dalous (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Luc Viatour (Flickr: messange_huppée_02) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Klaus Rassinger und Gerhard Cammerer, Museum Wiesbaden (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Lawrence Shove [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Luc Viatour from Bruxelles, Belgique (Parus major Luc Viatour) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Arnstein Rønning (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Dengis Chantal (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
© Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
© Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Notafly (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Aubrey John Williams [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Smudge 9000 (Flickr: Nuthatch (Sitta europaea)) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Tragopogon (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Marek Szczepanek (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Marek Szczepanek (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
© Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
See page for author [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Thermos (Thermos) (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Od Oona Räisänen (Mysid) [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Malene Thyssen (User:Malene) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Gollibolli (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Lokilech (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Od Oona Räisänen (Mysid) [Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
Od Daniel71953 09:28, 12 May 2008 (UTC) (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland (Ring Ouzel female) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
© Francis C. Franklin / CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Nabokov at en.wikipedia [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Frank Vassen from Brussels, Belgium (Schwarzstorch, Ostbelgien) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Frank Vassen from Brussels, Belgium [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Keta (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Andreas Trepte (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Ruggero Turra (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Sleepytomcat (Jens Kraglund) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Paco Gómez from Castellón, Spain (Oropéndola macho.jpg) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Paco Gómez from Castellón, Spain (Oropéndola hembra.jpg) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Vladimir Yu. Arkhipov, Arkhivov (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By National Park Service (http://www.nps.gov/brca/images/raven300.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jonathon Jongsma (http://www.xeno-canto.org/110257) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Justin Otto (Flickr: Zoom Lens Test 2: Magpie) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Oona Räisänen (Mysid) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Wilfried Berns/ Tiermotive.de [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By MichaelHaeckel (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons