Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Lesné plazy

Plazy sú stavovce s teplotou tela. Sú hlavne suchozemské živočíchy. Telo pokrýva pomerne tvrdá zrohovatelá koža so alebo štítkami, ktoré zabraňujú strate tekutín. Rozmnožujú sa s tvrdým obalom (kožovitým), aby nevyschli, preto ich plazy nemusia klásť do vody. Vzácne sa vyskytuje aj živorodosť. Dýchajú . Sú oddeleného pohlavia. Na Slovensku žije 13 druhov plazov. Plazy rozdeľujeme na k , j , h a krokodíly. Krokodíly vo voľnej prírode Slovenska nežijú. V našich lesoch žije niekoľko druhov jašterov a hadov. Hady sa pohybujú (nemajú nohy) a jašterice sa pohybujú pomocou . Pri raste pravidelne zvliekajú , jašterice po častiach, hady vcelku. Žijú na okrajoch lesov a čistinkách, kde je dostatok slnečného žiarenia na vyhrievanie. Zimu prespia v úkrytoch.

Jaštery - jašterice

Majú štíhle telo zakončené dlhým chvostom, ktorý môžu v nebezpečenstve odlomiť (neskôr im dorastie). Končatiny majú prstov. Na každom prste majú pazúrik. Živia sa drobnými živočíchmi, najmä bezstavovcami. Žijú hlavne na okrajoch lesov a čistinkách.

krátkohlavá

Nájdeme ju na rúbaniskách a okrajoch lesov, lúkach, záhradách... Samček je sfarbený do zelena, samička je hnedá. Živí sa drobnými bezstavovcami.

Jašterica krátkohlavá (lat. Lacerta agilis) - samičkaJašterica krátkohlavá (lat. Lacerta agilis) - samček

živorodá

Žije na vlhkých miestach v lesoch, na rúbaniskách, skalách, lesných lúčkach a čistinkách, všade tam, kde má možnosť sa vyhrievať. Dorastá do 18 cm. Živí sa pavúkmi, hmyzom, mäkkýšmi, červíkmi... Je vajcoživorodá - mladé sa v tele matky vyvíjajú vo vajíčkach, ale rodia sa už vyvynuté a mimo tela matky už nie sú vo vajíčkach.

Jašterica živorodá (lat. Zootoca vivipara)

múrová

Žije v lesných oblastiach so skalami, na ktorých sa vyhrieva. Dorastá do 20 cm. Živí sa hmyzom, pavúkmi, húsenicami, červíkmi...

Jašterica múrová (lat. Podarcis muralis)

lámavý

Je to jašterica, ale má úplne zakrpatené nohy, preto vyzerá ako had, ale nie je taký ohybný. Obýva najmä okraje lesov, ale aj lúky a polia. Dorastá do 50 cm, polovica z toho je chvost. Živí sa hlavne dážďovkami a slimákmi, menej hmyzom a jeho larvami.

Slepúch lámavý (lat. Anguis fragilis)Slepúch lámavý (lat. Anguis fragilis)

Hady

Majú telo bez . Živia sa hlavne drobnými stavovcami (žaby, myši, jašterice). Korisť zabíjajú j alebo u .

hladká

Vyskytuje sa v riedkých lesných porastoch s množstvom úkrytov. Dorastá do 70 cm. Loví hlavne jašterice a slepúchy, ale aj iné hady, menej drobné cicavce a obojživelníky. Užovky hladké sú vajcoživorodé.

Užovka hladká (lat. Coronella austriaca)

stromová

Žije v riedkych lesných porastoch, hájoch a listnatých lesoch. Dorastá až do dvoch metrov. Je veľmi plachá. Mláďatá sa živa hlavne jaštericami. Dospelé lovia drobné hlodavce, ktoré usmrtia udusením (ovinú sa okolo koristi), menej vtákmi a vajcami. Vajíčka kladú na teplé a vlhké miesta.

Užovka stromová (lat. Zamenis longissimus)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plazy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterotvaré
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lepidosauria
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plazi
https://en.wikipedia.org/wiki/Reptile
https://cs.wikipedia.org/wiki/Šupinatí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěři
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hadi
https://en.wikipedia.org/wiki/Reptile
https://en.wikipedia.org/wiki/Squamata
https://en.wikipedia.org/wiki/Lizard
https://en.wikipedia.org/wiki/Snake
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterica_krátkohlavá
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jašterica_živorodá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěrka_obecná
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ještěka_živorodá
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slepúch_lámavý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slepýš_křehký
https://en.wikipedia.org/wiki/Anguis_fragilis
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hady
https://sk.wikipedia.org/wiki/Užovka_hladká
https://sk.wikipedia.org/wiki/Užovka_stromová
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Krzysztof Mizera (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By böhringer friedrich (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Alex Zelenko [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Jonas Bergsten [Public domain], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By FelixReimann (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons