Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Lesné obojživelníky

Všetky obojživelníky sú studenokrvné stavovce. Neudržiavajú teplotu tela, tá závisí od vonkajšieho prostredia. Končatiny - nohy - predné majú , zadné prstov. Prispôsobené sú chôdzi, skákaniu alebo plávaniu. Medzi prstami môžu byť blany. Ich život je spätý s vodou. Do nej kladú vajíčka. Larvy - - žijú vo vode a dýchajú žiabrami. Larvy sa živia väčšinou drobnými rastlinami (napr. riasami). Dospelé dýchajú a doplnkovo aj . V koži majú žľazy, ktoré ju udržujú vlhkú. V ústnej dutine majú svalnatý jazyk, komocou ktorého chytajú korisť. Živia sa prevažne bezstavovcami primeranej veľkosti. Zrak, čuch a sluch majú väčšinou dobre vyvinutý. Žaby dokážu vydávať zvukové signály - - pomocou zvukových mechúrikov pri ústach. Všetky obojživelníky sú zákonom chránené. V prírode sú dôležitou súčasťou potravových reťazcov.

Systém obojživelníkov:

  1. - mloky, salamandry
  2. červone - majú hadovitý tvar tela, u nás nežijú
  3. - žaby

Chvostnaté obojživelníky

Telo majú rozdelené na h , t a ch . Dospelé majú spravidla 4 nohy. Larvy majú žiabre. Sú vajcoživorodé alebo živorodé.

škvrnitá

Najčastejšie sa zdržiavajú v blízkosti čistých lesných potôčikov a studničiek, kde sa rozmnožujú. Potravou sú im najmä dážďovky, mäkkýše alebo hmyz, ktoré lovia za súmraku a v noci. Na jeseň sa zahrabávajú do zeme a tam prečkávajú zimu. Larvy sa živia drobnými vodnými živočíchmi.

Salamandra škvrnitá (lat. Salamandra salamandra)Salamandra škvrnitá - larva

horský

Uprednostňujú horské oblasti, ale vyskytuje sa aj v nížinách. V čase rozmnožovania žijú vo vode, inak žijú na súši. Cez deň sa schovávajú, v noci lovia hmyz, červy a pavúky. Zimu prečkávajú v úkrytoch. Samička kladie vajíčka na vodné rastliny.

Mlok horský (lat. Mesotriton alpestris)Mlok horský - brušná stranaMlok horský - larva

karpatský

Žije vo vyšších hornatých polohách pri vode. Ohrozuje ho ničenie prirodzeného prostredia.

Mlok karpatský (lat. Lissotriton montandoni)

Bezchvosté obojživelníky

Na Slovensku žije 13 druhov žiab. Niektoré druhy žijú aj v lesoch, niektoré obývajú viaceré prostredia.

bradavičnatá

Samičky sú väčšie ako samčeky. Žije v lesoch, na poliach a v záhradách. Aktívna je v noci, v čase párenia aj cez deň. Vajíčka kladie v podobe dvojradých šnúr medzi vodné rastliny. Je veľmi užitočná, ničí veľké množstvo hmyzu a slimákov.

Ropucha bradavičnatá (lat. Bufo bufo)Ropucha bradavičnatá - vajíčkaRopucha bradavičnatá (žubrienka)Ropucha bradavičnatá - premena žubrienky na žabku

zelená

Vyhýba sa chladnejším a horským oblastiam. Objavuje sa najčastejšie v polohách do 450 m n. m. Žije v lesoch, pastvinách, záhradách, parkoch, poliach a v okolí jazierok a rybníkov. Zo všetkých obojživelníkov žijúcich na území Slovenska najlepšie znáša teplo a sucho. Na jar vyhľadáva menšie prehriate nádrže, nevyhýba sa i väčším kalužiam. Samička približne 10 000 vajíčok ukladá do šnúr, ktoré pripevňuje na vodné rastliny.

Ropucha zelená (lat. Pseudepidalea viridis)

zelená

Dospelé rosničky sa živia prevažne hmyzom a pavukmi, ktoré často lovia pomocou rýchleho skoku. Vajíčka sú spojené do chumáčov, ktoré sú veľké približne ako vlašské orechy. V jednom chumáči je zvyčajne 10 až 50 vajíčok.

Rosnička zelená (lat. Hyla arborea)Rosnička zelená - kŕkajúcaRosnička zelená - chumáč vajíčokRosnička zelená - žubrienka a žabka ešte s chvostíkom

hnedý

Okrem obdobia rozmnožovania žije na súši. Živí sa hmyzom, pavúkmi, mäkkýšmi a červíkmi. Zimuje na dne vodných nádrží alebo v nezamŕzajúcich úkrytoch. Aktívny je v noci, cez deň len v zamračenom a daždivomm počasí. Samička kladie až 4000 vajíčok, vytvárajú veľké chumáče. Žubrienky sa vyvíjajú vo vode 2 - 3 mesiace.

Skokan hnedý (lat. Rana temporaria)Skokan hnedý - vajíčkaSkokan hnedý - žubrienka

krátkonohý

Živí sa hlavne drobnými bezstavovcami. Samička kladie vajíčka v chumáčoch. Za niekoľko dní sa liahnu žubrienky, ktoré sa vyvíjajú vo vode niekoľko mesiacov.

Skokan krátkonohý (lat. Pelophylax lessonae)Skokan krátkonohý - kŕkajúci

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Obojživelníky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obojživelníci
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphibian
https://sk.wikipedia.org/wiki/Salamandrovité
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mlokotvaré
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlokovití
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocasatí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čolek_obecní
https://en.wikipedia.org/wiki/Salamandridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Caudata
https://en.wikipedia.org/wiki/Triturus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Žabotvaré
https://cs.wikipedia.org/wiki/Žáby
https://en.wikipedia.org/wiki/Frog
https://sk.wikipedia.org/wiki/Salamandra_Škvrnitá
https://cs.wikipedia.org/wiki/Čolek_horský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mlok_karpatský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropucha_bradavičnatá
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ropucha_zelená
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rosnička_zelená
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_hnědý
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skokan_krátkonohý
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By 4028mdk09 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Richard Bartz, Munich aka Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Christian R. Linder [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Piet Spaans (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By Maciej Pabijan (http://calphotos.berkeley.edu) [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Iric [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By MikeKrueger [GFDL, CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
James Lindsey at Ecology of Commanster [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By CLauter (own work / eigene Arbeit) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Ljud: Jonn Leffmann [CC BY 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Ivengo(RUS) (Own work (Own foto)) [Public domain], via Wikimedia Commons
By hu:User:Ineptus (provided by hu:User:Ineptus) [Copyrighted free use], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Piet Spaans Viridiflavus (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By H. Krisp (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Viridiflavus (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Od Viridiflavus (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC-BY-SA-3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons