Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Lesný hmyz

Hmyz patrí medzi článkonožce. Sú to jediné článkonožce, ktoré dokážu . Hmyz je najväčšou skupinou živočíchov, zahŕňa asi milión známych druhov, ale mnohé ešte čakajú na objavenie, takže ich môže byť aj niekoľko miliónov. Článkované telo je tvorené z troch hlavných častí: h , hruď a . Na povrchu je chránené a spevnené vonkajšou , ktorá je z a bielkovín (chitín je chemická látka podobná vláknine rastlín). Počas rastu vonkajšiu kostru hmyz .

Na hlave oči ( pár), tykadlá ( pár, sú to zmyslové orgány) a ústne orgány. Ústne orgány sú prispôsobené typu potravy. Hmyz môže mať l , h , c a -cicavé ústne orgány.

Na hrudi páry nôh a páry krídel. Krídla môžu byť zakrpatené, alebo môžu aj chýbať. Niektoré druhy (chrobáky) majú prvý pár krídel veľmi pevný, nazývame ich . Nohy sú prispôsobené životnému prostrediu a spôsobu života. Môžu byť prispôsobené napr. na skákanie, lezenie, prichytávanie, zber peľu, cvrlikanie...

Na brušku sú dýchacie, vylučovacie a rozmnožovacie orgány.

hôrny

Žijú v spoločenstvách. Spoločenstvá tvoria bezkrídle robotnice, okrídlený samčekovia a samičky. Sú veľmi užitočné - ničia škodlivý hmyz (aj vajíčka, larvy a kukly) a uhynuté živočíchy, preto ich treba chrániť. Okrem toho sa živia aj rastlinnou potravou.

MraveniskoMravce hôrneMravec hôrnyMravec hôrny

smrekový

Žijú pod kôrou smrekov, kde vyžierajú lyko. Veľmi napadnuté stromy môžu aj odumrieť.

Lykožrút smrekovýLykožrút smrekový

obyčajná

Jej húsenice spôsobujú škody hlavne na ihličnatých stromoch - požierajú ihličie.

Mníška obyčajná - húsenicaMníška obyčajná - samičkaMníška obyčajná - samček

pižmový

Je veľmi užitočný, živí sa húsenicami aj dospelými mníškami obyčajnými. Je zákonom chránený.

Húseničiar pižmový - larvaHúseničiar pižmový - kuklaHúseničiar pižmový

veľký

Samička kladie vajíčka do lariev drevokazného hmyzu a tým bráni jeho premnoženiu.

Lumok veľký - samičkaLumok veľký - samček

(svetluška) svätojánska

Lietať vedia len samčeky, ktoré sa výrazne líšia od samičiek. Svetlušky sú aktívne v noci. Samčeky lietajú slabo svietiac a hľadajú si samičky, ktoré ležia v tráve a svietia veľmi výrazne. Svetlo môžu podľa vôle zapnúť alebo vypnúť. Larvy žijú na zemi a živia sa slimákmi. Aj ony už môžu slabo svietiť. Po päťnásobnom zvlečení sa zakuklia. Z kukly sa vyliahne dospelý jedinec.

Svietivka svätojánska - larvaSvietivka svätojánska - samičkaSvietivka svätojánska - vľavo samček, vpravo samička

veľký

Samička kladie vajíčka do kôry starých stromov, najmä dubov. V ich dreve sa potom vyvíjajú larvy. Je zákonom chránený.

Fúzač veľký - samčekFúzač veľký - samičkaPoškodený strom larvami fúzača veľkého

bukový

Larvy žijú v bukoch, čím im škodia.

Fúzač bukový

alpský

Je pomerne vzácny a zákonom chránený. Samička kladie vajíčka do padnutých stromov, chorého a odumierajúceho dreva. Tam sa potom vyvíjajú larvy 2 - 3 roky.

Fúzač alpský

veľký (obyčajný)

Samičky kladú vajíčka do rozkladajúceho sa dreva. Larvy v ňom žijú 3 - 5 rokov, potom sa zakukľujú. Dospelé chrobáky žijú niekoľko týždňov. Sú to najväčšie naše chrobáky (až 8 cm). Je zákonom chránený.

Roháč veľký - samičkaRoháč veľký - samček

obyčajný

Podobajú sa na samičku roháča veľkého. Larvy žijú v rozkladajúcom sa dreve.

Roháčik obyčajný - samičkaRoháčik obyčajný - samčekRoháčik obyčajný - larva

obyčajný (oryctes nasicornis)

Druhý najväčší chrobák Slovenska (až 4 cm). Larvy žijú v práchnivejúcom dreve. Je zákonom chránený.

Nosorožtek obyčajnýNosorožtek obyčajnýNosorožtek obyčajný - vajíčkoNosorožtek obyčajný - larva

obyčajný (melolontha melolontha)

Samička zahrabáva až 80 vajíčok v hĺbke 10–20 cm do zeme. Z nich sa larvy začnú liahnúť za 4–6 týždňov. Larvy (pandravy) sú aktívne iba na jar a v lete. V zimných mesiacoch prezimujú 20–100 cm pod povrchom. Žijú v zemi 4 až 5 rokov, kým nedorastú do veľkosti 4–5 cm. Na jeseň sa zakuklia a koncom apríla či v máji vylieza dospelý jedinec.

Chrúst obyčajnýChrúst obyčajný - larvyChrúst obyčajný - kukla

topoľová (melasoma populi)

Larvy požierajú spodnú stranu listov, hlavne topoľov.

Liskavka topoľováLiskavka topoľová - vajíčkaLiskavka topoľová - larva

dúhová

Žije na okrajoch lesov, na lúkach, živých plotoch, kríkoch a bylinách.

Liskavka dúhová

jeľšový (agelastica alni)

Larvy požierajú spodnú stranu listov hlavne jelše, menej iných drevín. Kuklia sa v pôde.

Váhavec jelšovýVáhavec jelšový - larvy

smrekový (hylobius abietis)

Škodca ihličnatých drevín.

Tvrdoň smrekový

šesťbodý

Larvy žijú pod kôrou listnatých drevín.

Krasoň šesťbodý

lekársky (lytta vesicaoria)

Vylučujú jedovatú látku. Živia sa listami stromov.

Pľuzgiernik lekársky

listová

Vajíčka kladie do žiliek listu duba, neskôr sa na liste vytvorí hrča.

Hrčiarka listováHrče na listoch duba - v nich sú larvy hrčiarky

obyčajný

Larvy žijú v práchnivejúcom dreve, hnijúcich listoch, hnoji, komposte...

Zlatoň obyčajný

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mravec_hôrny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mravenec_lesní
https://en.wikipedia.org/wiki/Formica_rufa
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lykožrút_smrekový
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lykožrout_smrkový
https://en.wikipedia.org/wiki/European_spruce_bark_beetle
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bekyně_mniška
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajník_pižmový
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lumek_veliký
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetluška_svätojánska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tesařík_obrovský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fúzač_alpský
https://sk.wikipedia.org/wiki/Roháč_veľký
https://en.wikipedia.org/wiki/Dorcus_parallelipipedus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nosorožík_kapucínek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chrúst_obyčajný
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mandelinka_topolová
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysolina_fastuosa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bázlivec_olšový
https://en.wikipedia.org/wiki/Hylobius_abietis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Puchýřník_lekařsky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Žlabatka_dubová
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatohlávek_zlatý
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Thue (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By M.Buschmann (Self-photographed) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Richard Bartz, Munich Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Richard Bartz, Munich Makro Freak (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Georg Slickers [Public domain], via Wikimedia Commons
James Lindsey at Ecology of Commanster [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Hectonichus (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Lukas Jonaitis [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Kulac (Self-published work by Kulac) [CC BY-SA 2.5, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org [CC BY 3.0 us], via Wikimedia Commons
By Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research Institute, Bugwood.org [CC BY 3.0 us], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Paweł Strykowski (http://www.strykowski.net) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Kieren on behalf of http://www.amentsoc.org (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jasja Dekker [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
By Nordisk familjebok (Nordisk familjebok (1912), vol.17, p.118 [1]) [Public domain], via Wikimedia Commons
Lidewijde at nl.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Ron Verdonk (Own work) [FAL], via Wikimedia Commons
By P.R. van der Zouw (Template:P.R. van der Zouw) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Wofl~commonswiki [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By Peter Krimbacher (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Orchi (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Orchi (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Georg Slickers (selbst fotografiert / taken by myself) [CC BY-SA 2.5-2.0-1.0, GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Mariafremlin (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By George Chernilevsky (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Edmund Reitter [Public domain], via Wikimedia Commons
By Alfried h. (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Andreas Eichler [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Darkone [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Rasbak (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Sanja565658 (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
By Adrian.benko~commonswiki [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Aung (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
By ErRu (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
I, Beentree [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Siga (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Wofl~commonswiki [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Tauno Erik (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
I, Chrumps [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons