Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky jednotlivých druhov doplňte ich názvy.

Lesné nekvitnúce byliny

Machy

Sú vzrastom drobné rastliny. Rastú na vlhkých a tienistých miestach. Dokážu zadržiavať množstvo v , sú jej zásobárňou napr. v lesoch. Vodu prijímajú celým povrchom tela. Rozmnožujú sa , ktoré sa vyvíjajú vo výtrusniciach, tieto vyrastajú na pabyľke machu na dlhej stopke. Uvoľnený výtrus sa šíri vzduchom a ak dopadne na vlhké miesto, začne klíčiť, vyvinie sa a neskôr nová rastlinka machu. Stavba orgánov tela machov je veľmi jednoduchá.

Stavba tela machu, rozmnožovanie výtrusmi

Stavba tela:

  1. klíčiaci výtrus
  2. prvoklík
  3. mladý mach

Rašelinník

Ploník

Merík

Bielomach

Paprade

Obľubujú vlhké a tienisté miesta s dostatkom humusu. Listy vyrastajú z podzemnej stonky - . Z podzemku vyrastajú do pôdy početné korene. Mladé listy sú zvinuté do špirály. Pohlavne sa rozmnožujú . Výtrusy sa tvoria vo na spodnej strane listov. Paprade prezimujú pomocou v ktorých je dostatok zásobných látok na opätovné vyrastenie rastlinky na jar.

Stavba tela paprade

samčia

Papraď samčia

samičia

Papraďka samičia

jazyk

Jelení jazyk

Prasličky

Majú väčšinou rozkonárenú byľ so zakrpatenými listami priliehajúcimi k stonke. Zimu prečkávajú bohato rozkonáreným . Rozmnožujú sa , ktoré sa tvoria vo výtrusniciach, tieto sú usporiadané do výtrusnicových .

lesná

Praslička lesná - jarná byľ s výtrusnicouPraslička lesná - letná byľ

Plavúne

Majú vidlicovite rozkonárenú stonku husto porastenú malými listami. Pohlavne sa rozmnožujú , nepohlavne .

obyčajný

Plavúň obyčajný

pučivý

Plavúň pučivý

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Machy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechy
http://en.wikipedia.org/wiki/Moss
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapraď_samec
http://en.wikipedia.org/wiki/Dryopteris_filix-mas
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prasličkorasty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Přesličky
http://en.wikipedia.org/wiki/Equisetophyta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Plavúňorasty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plavuňové_rostliny
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiophyta
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Stavba tela machov: By original: LadyofHats, derivative: Masur [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Kristian Peters -- Fabelfroh 14:35, 21 October 2007 (UTC) (photographed by Kristian Peters) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By HermannSchachner (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
By Aorg1961 (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
Stavba tela paprade: By Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen (List of Koehler Images) [Public domain], via Wikimedia Commons
By Willow (Own work) [GFDL, CC BY-SA 3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By No machine readable author provided. MPF assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
I, Pleple2000 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
By John Knouse (Wikipedia file: Lycopodium clavatum.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Bernd Haynold (selbst fotografiert - own picture) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons