Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová. Nad obrázky lišajníkov napíšte ich názvy.

Lišajníky

Lišajník je organizmus tvorený h a r . Tieto žijú v - vzájomne prospešnom vzťahu. poskytujú riasam ochranu a udržiavajú , ktorú potrebujú pre život riasy. zabezpečujú výživu hubám, lebo v nich prebieha fotosyntéza → tvoria organické látky. Telo lišajníka nazývame . Rozmnožujú sa hlavne rozpadom alebo odlupovaním častí stielky. Niekedy sa rozmnožujú aj pohlavne výtrusmi. Význam - potrava pre živočíchov (ale aj ľudí) a niektoré majú liečivé účinky. Sú priekopníkmi života - žijú aj na holých skalách, rozrušujú ich a tým pripravujú podmienky na uchytenie aj iných rastlín. Často rastú na kameňoch, múroch, konároch a kmeňoch. Mnohé druhy žijú len v prostredí. Kde rastie málo lišajníkov (častokrát aj len málo druhov), je väčšinou prostredie.

Stavba tela lišajníka:

  1. vrchná vrstva - ochranná vrstva
  2. vrstva - fotosyntéza, tvorba organických látok
  3. vrstva - zásobáreň vody
  4. spodná vrstva - ochranná vrstva, sú v nej trhliny na výmenu plynov
  5. - kotviace hubové vlákna

Stavba tela lišajníka

mapovitý

Zemepisník mapovitý - rastie na skalách

bublinatá

Diskovka bublinatá - rastie na kôre lesných stromov

sobia

Dutohlávka sobia - rastie na lesnej pôde

múrovitý

Diskovník múrovitý - rastie na kameňoch, kmeňoch, betóne

srstnatý

Bradatec srstnatý - rastie na stromoch a kroch

islandská

Pľuzgierka islandská - rastie na rúbaniskách, hornatých oblastiach, na vlhkých pasienkoch

slivkový

Konárik slivkový - rastie hlavne na opadavých stromoch

psí

Štítnatec psí - rastie na piesčitých pôdach

hrivnatý

Fúzatec hrivnatý - rastie na stromoch

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lišajník
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lišejník
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichen
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By User:Tigerente (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Von.grzanka (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Kristian Peters -- Fabelfroh 15:01, 2 October 2006 (UTC) (photographed by myself) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
By Dendrofil (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Avereanu (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By User:Tigerente [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Liondelyon [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Jason Hollinger (Diamond Pelt LichenUploaded by Amada44) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
By pellaea (Jason Hollinger) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons