Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Huby

V lese rastie množstvo druhov húb. V minulosti sa zaraďovali medzi , ale spôsobom výživy sa podobajú skôr . V súčasnosti sa zaraďujú najčastejšie do samostatnej ríše húb. Neprebieha v nich . Poznáme jednobunkové huby (kvasinky) a mnohobunkové huby. Mnohobunkové huby vytvárajú spleť jemných vláken - , ktorým prijímajú živiny. Podhubie rastie v lesnej pôde, opadaných listoch, padnutých konároch a kmeňoch, ..., ale aj v živých drevinách a bylinách.

Huby

Získavanie živín:

 • - z odumretých organizmov
 • - zo živých organizmov

Mnohé druhy žijú v (vzájomne prospešnom vzťahu) s rastlinami. Telo húb nazývame aj . Jej najviditeľnejšou časťou je plodnica (tvoria ju len niektoré druhy). Plodnica má h a k .

Muchotrávka červená - saprofytická hubaPráchovec kopytovitý - parazitická huba drevín

Rozmnožovanie húb:

 • pohlavne - výtrusy sú jemný prášok tvoriaci sa vo výtrusniciach ( napr. na spodnej časti klobúka v rúrkach alebo lupeňoch)
 • rozpadom stielky, pučaním alebo delením

Výtrusy húb pod elektrónovým mikroskopomVýtrusy húb pod optickým mikroskopom

Častá vonkajšia stavba tela húb s plodnicou:

 • - hubové vlákna z hubových buniek
 • plodnica
  • - spája podhubie a klobúk
  • - na spodnej strane sú lupene alebo rúrky, tvoria sa v nich výtrusy
  • (u niektorých) - zakrýva lupene u mladých plodníc
  • (u niektorých) - pozostatok závoja na hlúbiku
  • (u niektorých) - zakrýva mladú hubu
  • (u niektorých) - pozostatok plachtičky na spodu hlúbika

Význam húb - pre živočíchy aj človeka, výroba potravín, rozklad zvyškov organizmov, návrat látok do v prírode.

Stavba tela huby (muchotrávka zelená)

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Huby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
https://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Huby: By OliBac from FRANCE [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Muchotrávka: PrzemekL [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Práchovec: XN at the German language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Výtrusy: By Dartmouth Electron Microscope Facility, Dartmouth College [Public domain], via Wikimedia Commons
Výtrusy: By Alan Rockefeller (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Stavba tela: Rainer Zenz [Public domain], via Wikimedia Commons