Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Mikroorganizmy

Mikroorganizmy sú veľmi organizmy pozorovateľné častokrát len . Štúdiom takýchto organizmov sa zaoberá veda . Mikrobiológovia najčastejšie skúmajú vírusy, baktérie, plesne, kvasinky, prvoky a drobné riasy.

Vírusy

Sú to nebunkové organizmy, sú tak malé a s jednoduchou stavbou, že nedosahujú ani úroveň . Ich veľkosť je menšia ako tisícina milimetra. Parazitujú v (žijú na ich úkor), mimo buniek organizmov sa správajú ako hmota. Keď sa dostanú do bunky, ovplyvnia ju tak, aby začala vytvárať vírusy. Spôsobujú zvierat (besnota, slintačka, krívačka, mor prasiat, mor králikov...) a rastlín (žltnutie listov, keď by mali byť zelené...).

Baktérie

Ich telo je z jednej jednoduchej . Musí vykonávať všetky životné procesy - dýchanie, príjem, vylučovanie, rast, rozmnožovanie... Niektoré druhy baktérii rozkladajú v lese odumreté tela organizmov a ich častí, čím podporujú tvorbu . Iné spôsobujú živočíchov (tuberkulóza, salmonelóza, tetanus, borelióza...) a rastlín (nádorovitosť...).

Baktérie pod mikroskopomBaktérie môžu mať rôzny tvar

Plesne

Sú huby, ktoré nevytvárajú . Ich telo je tvorené hubovými . Sú to mnohobunkové organizmy. V lese majú veľký význam, lebo rozkladajú látky (odumreté rastliny a živočíchy a ich časti) a tým sa podieľajú na látok v prírode. Tieto sú užitočné. Nežiadúce sú plesne, ktoré spôsobujú rastlín a živočíchov. Medzi plesne patria napríklad múčnatka dubová (microsphaera alphitoides), pleseň sivá (botrytis cinerea pers.)

Pleseň na hubáchPleseň na dreve a listoch

Riasy

je jednobunková riasa guľovitého tvaru, žije vo vlhkom prostredí, vytvára zelené povlaky na kôre stromov, prebieha v ňom .

Zelený povlak na kmeni stromu spôsobený drobnozrnkomZelený povlak na kôre stromu spôsobený drobnozrnkom

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu