Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Význam lesov a drevín

Význam lesov:

 • sú súčasťou krajiny
 • hospodársky význam - dreva
 • upravujú t a v krajiny
 • spevňujú a chránia
 • produkujú a spotrebúvajú oxid
 • zachytávajú prach
 • odstraňujú niektoré škodlivé látky
 • sú domovom r a ž , poskytujú im potravu, ochranu a úkryty
 • využívajú sa na r účely...

Les ako súčasť krajinyŤažba drevaLesy upravujú teplotu a vlhkosť krajiny. Spevňujú a chránia pôdu.Lasy zachytávajú prach a škodlivé látky z ľudskej činnostiLes - životné prostredie zvieratDovolenka v lesnom prostredí

Význam drevín

 • pre živočíchy - listami sa živia húsenice, bukvicami a žaluďami lesná zver, semenami zo šišiek veverice...
 • poskytujú živočíchom ú pred dravcami
 • priestor na stavbu h a na výchovu mláďat
 • larvy sa vyvíjajú pod kôrou stromov
 • pavúky tkajú siete medzi konárikmi kríkov
 • mnohé byliny dokážu rásť iba v tieni stromov a v pôde bohatej na , ktorý vzniká rozkladom tiel organizmov (v listnatom lese hlavne z vrstvy lístia) pôsobením baktérií a húb (v humusovej vrstve žije množstvo živočíchov - dážďovky, stonožky, larvy hmyzu..., humus poskytuje množstvo živín aj rastlinám)
 • uvoľňujú do prostredia a spotrebúvajú uhličitý z prostredia (pri fotosyntéze)

Húsenice sa živia napr. aj ihličímVeverica sa živí rôznymi plodmi a semenamiStromy sú domovom aj hmyzuVtáky si robia hniezda v stromoch a na stromochVtáky hniezdia v korunách stromovHusté koruny stromov slúžia ako úkryt pre vtáky a ich mláďatáNa starom práchnivejúcom dreve rastú huby, vo vnútri sa vyvíjajú larvy hmyzu...Medzi konármi si pavúci tkajú sieteNiektoré byliny rastú iba v tieni stromov

Fotosyntéza

Je zložitá premena látok (vody a oxidu uhličitého) na látky (cukry), pričom sa do prostredia uvoľňuje . Rastliny prijímajú hlavne koreňmi z pôdy. Zo vzduchu prijímajú listami . Z vody a oxidu uhličitého sa v častiah tiel rastlín tvoria látky (cukry a následne aj iné organické látky). Fotosyntéza prebieha len v častiach rastlín (obsahujú zelené farbivo chlorofyl) a prebieha len za (slnečného žiarenia). Vďaka nej máme kyslík na dýchanie.

+

+

→→→→

c + k

Z priebehu fotosyntézy vyplýva, že rastliny závisia len od neživej prírody a dokážu žiť bez iných organizmov - sú . Naopak živočíchy sú závislé od organických látok (ako potrava), ktoré vyprodukovali a od kyslíka (na dýchanie), ktorý rastliny uvoľnili do prostredia pri fotosyntéze. Živočíchy preto závisia od rastlín a nemôžu bez nich existovať, preto by sme mali zeleň chrániť a vysádzať rastliny na každú voľnú plochu.

Fotosyntéza

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dřevina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotosyntéza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosyntéza
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Les: Kristo~commonswiki [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Ťažba: Heikki Valve [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Hmla: By Ernst Vikne (Flickr: Misty forest) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Rieka: By Olybrius (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Srny: By Yinan Chen (www.goodfreephotos.com (gallery, image)) [Public Domain], via Wikimedia Commons
Kemp: By Rudolphs no uno (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Húsenica: By Andrea Battisti, Università di Padova, Bugwood.org [CC BY 3.0 us], via Wikimedia Commons
Veverica: By Photograph by: Hernán De Angelis Campephilus (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Včely: Photographs by SatuSuro...commons.wikimedia.org [CC BY 2.5 au], via Wikimedia Commons
Sýkorka: By N p holmes (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Hniezdo: By Tomwsulcer (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
Vtáky: By Pauly from Hampshire, UK (9 days old) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Drevo: By Velela (Own work (Original text: self made photo)) [Public domain], via Wikimedia Commons
Pavučina: By TGoeller (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
Veternice: By СергійС (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
Fotosyntéza: By At09kg (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons