Skip navigation

Cvičenia

E-shop hračky na e-učebnice

Otázka „Pravda-Lož“

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Príroda je všetko (hmota, energia a javy), čo vzniklo ľudskou činnosťou.

Otázka 2

Neživé prírodniny nemôžu existovať bez živých prírodnín - neživá príroda neexistuje aj bez živej prírody.

Otázka 3

Živé prírodniny žijú, prijímajú potravu, rastú, dýchajú, pohybujú sa, rozmnožujú sa, reagujú na podnety z okolia...

Otázka 4

Organizmy sú závislé od neživých prírodnín, nemôžu existovať bez neživej prírody.

Otázka 5

Rastliny vytvárajú organické látky z anorganických.

Otázka 6

Rastliny nemôžu existovať aj bez živočíchov.

Otázka 7

Bylinožravce sú závislé od rastlín, mäsožravce rastliny k životu nepotrebujú.

Otázka 8

Zakladateľom triedenia organizmov do skupín a dvojslovného označovania druhov bol významný švedsky prírodovedec Carl Linné.

Viacnásobný výber

Otázka

Spätná väzba

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com