Chránené a invázne živočíchy

Ikona prostriedku iDevice Výučba a učenie

Chránené živočíchy

Zoznam chránených živočíchov a ich spoločenskú hodnotu nájdete na tomto odkaze.

Čmeľ zemný

Chránené sú všetky druhy čmeľov. Živí sa nektárom a peľom, kŕmi nimi aj larvy. Je užitočným opeľovačom. Ohrozuje ho používanie chemických postrekov.

Video
Čmeľ zemný - videáBystruška medená

Je užitočná, požiera rôzny nežiadúci hmyz a iné drobné bezstavovce.

Video
Bystruška medená - video

Ropucha bradavičnatá

Je užitočná, živí sa hmyzom, slimákmi a inými bezstavovcami. Žije v záhradách, sadoch, lesoch, na lúkach a poliach.

Video
Ropucha bradavičnatá - video

Ropucha zelená

Dobre znáša teplo a sucho. Vyskytuje sa v lesoch, pastvinách, poliach, záhradách a sadoch do 450 metrov nad morom. Neobľubujé chladné oblasti.

Video
Ropucha zelená - video

Plch záhradný

Vyskytuje sa v lesoch, skalnatých terénoch, v okolí hospodárskych budov, v záhradách a sadoch. Aktívny je v noci. Živí sa hlavne živočíšnou potravou (hmyz, bezstavovce, drobné stavovce, mláďatá a vajíčka vtákov), ale aj rastlinnou potravou (semená, púčiky, listy).

Video
Plch záhradný - video

Jež bledý (východoeurópsky)

Žije hlavne v nížinatých oblastiach, na okrajoch listnatých lesov, na medziach, v lomoch, sadoch a záhradách. Živí sa bezstavovcami ale aj drobnými stavovcami, mláďatámi a vajíčkami vtákov hniezdiacich na zemi.

Video
Jež bledý - video

Veverica stromová

Žije samotársky (okrem obdobia rozmnožovania) v lesoch, parkoch, alejách a väčších záhradách. Obľubuje dutiny a opustené hniezda vtákov. Živí sa semenami rastlín, bezstavovcami, hubami, vtáčimi mláďatami a vajíčkami.

Video
Veverica stromová - video

Podkovár krpatý (malý)

Je netopier (cicavec) teplejších oblastí. Vyskytuje sa na povalách starých budov, na zimu vyhľadáva jaskyne, štôlne a pivnice. Zimuje jednotlivo, cez leto vytvára kolónie niekoľko desiatok jedincov. Živí sa hmyzom.

Video
Podkovár krpatý - video

Dážďovník obyčajný (tmavý)

Je sťahovavý, zimuje v južnej Afrike. Živí sa lietajúcim hmyzom. Hniezdi v dutinách a škárach na domoch. Okrem hniezdenia sa neustále zdržiava vo vzduchu (vo vzduchu aj spí).

Video
Dážďovník tmavý - videáSokol myšiar (ľudovo pustovka)

Je dravec. Často "hniezdi" (hniezdo nestavia) na výklenkoch budov, v opustených vtáčich hniezdach, búdkach, balkónoch... Požiera hlodavce, vtáky, hmyz, obojživelníky.

Video
Sokol myšiar - video

Bocian biely

Je sťahovavý vták. Hniezdi na stromoch, komínoch, budovách, stĺpoch. Požiera žaby, iné obojživelníky, ryby, plazy, hmyz a jeho larvy, hraboše a krty.

Video
Bocian biely - video

Žltochvost domový

Žije aj v ľudských sídlach. Hniezda si stavia v dutinách, škárach, na trámoch domov... Živí sa hmyzom, pavúkmi, bobuľami. Je prevažne sťahovavý.

Video
Žltochvost domový - video

Invázne živočíchy

Invázny druh je na danom území nepôvodný, nekontrolovane sa šíri a vytláča pôvodné druhy, ktoré majú v prírode podobnú funkciu, správa sa ako škodca. K hlavným dôvodom zavlečenia patrí globalizácia (zvýšené cestovanie ľudí a s tým spojené nechcené a chcené prenášanie druhov do iných krajín, ako je ich oblasť výskytu), záhradníctvo, poľnohospodárstvo, náhodný transport, zmeny klímy... Zoznam inváznych živočíchov nájdete vo vyhláške č. 158/2014 zbierky zákonov.

Pásavka zemiaková

Je chrobák pochádzajúci z juhozápadu severoamerického kontinentu. Vyskytuje sa na ľuľkovitých rastlinách, hlavne na ľuľku zemiakovom (zemiaku). Spôsobuje veľké škody na úrode zemiakov, požiera listy, rastlina neprospieva a môže aj vyhynúť. Na našom území sa rozšírila po 2. svetovej vojne.

Video
Pásavka zemiaková - video

Ondatra pižmová

Je hlodavec pochádzajúci z Ameriky. Do Európy sa dostala v roku 1905 ako kožušinové zviera. Rýchlo sa rozšírila. Poškodzuje brehy a hrádze. Môže prenášať nákazlivé ochorenia aj na človeka.

Video
Ondatra pižmová - video

Kopýtko prirastené

Je lastúrnik pochádzajúci z dolných častí prítokov Čierneho a Kaspického mora. Rozšírenie spôsobil rozvoj lodnej dopravy. Spôsobuje zranenia kúpajúcim, problémy pri rybárčení, škody vo vodnom hospodárstve a znehodnocuje dno potrebné pre niektoré ryby.

Video
Kopýtko prirastené - video

Psík medvedíkovitý

Je psovitá šelma pochádzajúca z východnej Ázie. Rozšíril sa ako kožušinové zviera. Do prírody v Európe bol vypustený v 20. storočí v európskej časti Ruska, odtiaľ sa rozšíril skoro do celej Európy. Škody spôsobuje požieraním vtákov a ich vajec a požieraním obojživelníkov. Konkuruje jazvecom a líškam, čím ich vytláča. Môže prenášať nákazlivé ochorenia (aj na človeka).

Video
Psík medvedíkovitý - video

Korytnačka písmenková ozdobná

Pochádza z okolia rieky Mississippi a Mexického zálivu. Rozšírila sa medzi chovateľmi. Niektorí ju už nechceli, aby sa jej zbavili, tak ju vypúšťali do prírody, tu našla vhodné podmienky a začala sa rozmnožovať. Negatívne ovplyvňuje naše pôvodné a chránené druhy rýb, obojživelníkov, plazov a aj vtákov. Najväší negatívny vplyv má na našu vzácnu korytnačku močiarnu, lebo je podstatne agresívnejšia a dravšia, čím je vytláča.

Video
Korytnačka písmenková ozdobná - video


Slizovec iberský

Je slizniak pochádzajúci z Pyrenejského polostrova. Vďaka globálnemu otepľovaniu sa začal rozširovať do celej Európy. Rozšíril sa hlavne v pôde kvetov v črepníkoch. U nás bol prvý raz zaznamenaný v roku 1992. Sposobuje veľké hospodárske škody na zelenine. Vytláča naše pôvodné druhy slizniakov a slimákov.

Video
Slizovec iberský - video


Zdroje textov a informácií k učivu:

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

 1. Čmeľ: By Alvesgaspar (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 2. Čmeľ - detail hlavy: By USGS Bee Inventory and Monitoring Lab from Beltsville, Maryland, USA [CC BY-2.0], via Wikimedia Commons
 3. Čmeľ s peľom: By P7r7 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons
 4. Bystruška medená: By Holger Gröschl (http://www.naturspektrum.de/ns1.htm) [CC BY-SA 2.0de], via Wikimedia Commons
 5. Ropuchy: By Bernie (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
 6. Vajíčka ropuchy: James Lindsey at Ecology of Commanster [CC BY-SA 2.5 or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 7. Žubrienky ropuchy: Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 8. Premena žubrienky na žabku: By CLauter (own work / eigene Arbeit) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 9. Ropucha zelená: By Ivengo(RUS) (Own work (Own foto)) [Public domain], via Wikimedia Commons
 10. Plch: By Arno Laurent (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 11. Jež bledý: By Nevit Dilmen (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 12. Veverica stromová: By Paul Whippey (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 13. Podkovár: By Lylambda (lylambda@gmail.com) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 14. Letiaci podkovár: By F. C. Robiller / naturlichter.de (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 15. Zimujúci podkovár: Matthieu Gauvain (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Falcoperegrinus) [Attribution or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 16. Letiaci dážďovník: By pau.artigas (Falciot #2Uploaded by Snowmanradio) [CC-BY-SA-2.0], via Wikimedia Commons
 17. Vajíčka dážďovníka: By Didier Descouens (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 18. Dážďovník na búdke: By Amikosik (Own work) [GFDL or CC BY-3.0], via Wikimedia Commons
 19. Sokol myšiar: Andreas Trepte, www.photo-natur.de [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
 20. Letiaci sokol myšiar: By Frebeck (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 21. Bocian biely: By Frank Vassen from Brussels, Belgium [CC BY-2.0], via Wikimedia Commons
 22. Bociany na hniezde: By Frebeck (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 23. Žltochvost: By Gunther Hasler, Augsburg (http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/9277572) [CC BY-SA 3.0de], via Wikimedia Commons
 24. Vajíčka žltochvosta: By Trachemys (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
 25. Hniezdo žltochvosta s mladými: By Stefan-Xp (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 26. Pásavka zemiaková: By Scott Bauer, USDA ARS [Public domain], via Wikimedia Commons
 27. Vajíčka pásavky: By Björn Appel (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 28. Larva pásavky: By Stephan Czuratis (Jazz-face) (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
 29. Ondatra pižmová: By Stefan Ertl (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 30. Kožuch: By --Kürschner (talk) 10:00, 16 November 2008 (UTC)Licensing:Public domainPublic domainfalsefalseI, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.In some countries this may not be legally possible; if so:I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.Public domainPublic domainfalsefalse (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
 31. Tri kopýtka: By Factumquintus [Public domain], via Wikimedia Commons
 32. Kopýtka: By User Lamiot on fr.wikipedia (F Lamiot) [CC BY-SA 1.0], via Wikimedia Commons
 33. Psík medvedíkovitý: By Jukka A. Lång (Own work) [CC BY-3.0], via Wikimedia Commons
 34. Korytnačka: By Greg Hume (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
 35. Slizovec: By Dontworry (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ikona prostriedku iDevice Facebook

Facebook komentáre k E-učebniciam

komentárov k e-učebniciam.sk ☺


© E-učebnicewww.welp.sk www.e-ucebnice.skwelp@welp.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

E-učebnice sú celé úplne ZADARMO! To platí o všetkej ich funkčnosti, videách, testoch, hrách... a aj o kliknutiach na reklamy, cez ktoré sa snažíme získať prostriedky na ich tvorbu. Ak Vás niektorá reklama zaujme, jej prezretím podporíte tvorbu ďalších e-učebníc a samozrejme Vás to nebude stáť ani cent.
Prajeme Vám príjemné chvíle strávené s e-učebnicami.