Skip navigation

Zemetrasenie

Výučba a učenie

Zemetrasenie

Zemetrasenie sú otrasy zemskej kôry. Je to vnútorný geologický proces. Štúdiom zemetrasení sa zaoberá seizmológia.

Typy zemetrasenia:

  • tektonické - vznikajú na zlomoch litosférických dosiek
  • sopečné - vznikajú vplyvom magmy a tlaku plynov v okolí sopiek
  • závalové - vznikajú prepadnutím podzemných dutín a zosuvmi
  • antropogénne zemetrasenia - sú spôsobené ľudskou činnosťou (výbuchy, banská činnosť)
Budova zničená zemetrasením
Zemetrasenie v Japonsku
Miesto vzniku zemetrasenia sa nazýva ohnisko zemetrasenia (hypocentrum). Z neho sa šíria zemetrasné vlny. Miesto, kde najskôr dorazia na zemský povrch je epicentrum zemetrasenia - tam sú otrasy najsilnejšie. Na označenie sily zemetrasenia sa najčastejšie používa Richterova stupnica - nemá hornú hranicu, ale najsilnejšie zemetrasenia dosahujú stupeň 8, niekedy aj viac. Silnejšie zemetrasenia spôsobujú škody na ľudských životoch, zdraví a majetku ľudí.

Ohnisko a epicentrum zemetrasenia

Podmorské zemetrasenia spôsobujú vznik veľkých vĺn cunami, ktoré ohrozujú prímorské oblasti.

Schéma vzniku cunami

Na Slovensku nebývajú časté silné zemetrasenia. Od roku 1043 je na území Slovenska evidovaných viac ako 650 zemetrasení. Najsilnejšie boli zemetrasenia v rokoch 1443 (s epicentrom na strednom Slovensku - oblasť Banskej Štiavnice a Kremnice), 1763 (epicentrum v Komárne) a 1906 (epicentrum v Dobrej Vode). Najohrozenejšie oblsati na Slovensku sú: Západné Karpaty, Malé Karpaty, Trenčín, Žilina, Tatry, Spiš, Komárno, Banská Bystrica, Zemplín, Slanské vrchy. Zemetrasenia pomáhajú predvídať prístroje seizmografy. Niektoré zvieratá dokážu taktiež predpovedať zemetrasenie.

Seizmograf

Čo robiť ak nastane zemetrasenie?

  • v budovách: pokiaľ je to možné ísť mimo budovu na voľné priestranstvo, inak sa schovať pod stôl, zárubňu, posteľ...
  • mimo budov: ísť na voľné priestranstvo mimo dosah rúcajúcich sa budov, zastaviť auto...
Zemetrasenia


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemetrasenie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemětřesení

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Budova zničená zemetrasením: By Courtesy of Miniwiki.org (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ohnisko a epicentrum: By Dr.T (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Schéma vzniku cunami: By MesserWoland [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Seizmograf: By Yamaguchi先生 [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons