Skip navigation

Zaujímavosti a rekordy neživej prírody Slovenska

Výučba a učenie

Zaujímavosti a rekordy neživej prírody Slovenska

Podunajská nížina

 • najteplejšia, najväčšia, najúrodnejšia nížina Slovenska

Podunajská nížina

Žitný ostrov

 • riečny ostrov - najväčší v Európe

Malý Dunaj ohraničuje Žitný ostrov zo severu

Záhorská nížina

 • najväčšia vrstva nánosov, najzalesnenejšia nížina

Záhorská nížina

Gerlachovský štít

 • najvyšší vrch (2654,6 m n. m.)

Gerlach

Lomnický štít

 • najvyšší štít prístupný lanovkou (2 634 m n. m.)

Lomnický štít

Rysy

 • najvyšší turisticky prístupný štít (2503 m n. m.)

Rysy

Malý Kežmarský štít

 • (2 514 m n. m.) najvyššia kolmá stena (900 m)

Malý Kežmarský štít - druhý zľava

Babia hora

 • najvyšší flyšový vrch (1 725 m n. m.)

V pozadí Babia hora

Vysoké skalky

 • najvyšší bradlový vrch, najvyšší vrch Pienin (1 050 m n. m.)

Poľana

 • najvyšší sopečný vrch (1 458 m n. m.)

Sitno

 

 • najlegendárnejší vrch

Sitno

Sninský kameň

 • jediný vrch na ktorý sa dá dostať po rebríku

Sninský kameň

Cukrová homoľa

 • najvyšší vežovitý skalný útvar (105 m)

Poluvsianska skalná ihla

 • najtypickejšia skalná ihla (15 m)

Poluvsianska skalná ihla

Okno

 • najväčšia skalná brána (27 m)

Gotická brána

 • najkrajšia skalná brána, Súľovské skaly

Gotická brána

Markušovský skalný hríb

 • najtypickejší skalný hríb

Markušovský skalný hríb

Čertova skala

 • najväčší balvan na tenkej stopke - skalný hríb

Soví hrad

 • najvýraznejší vypreparovaný sopúch (85 m), čadičový vrchol s menšou náhornou plošinkou a kráterom

Soví hrad

Kamenné more - Vyhne

 • najväčšie kamenné more (13 ha)

Kamenné more

Szaboova skala

 • prvý chránený objekt neživej prírody (od 1907)

Szaboova skala

Šomoška

 

 • najkrajšia a najnázornejšia štruktúra lávového čadičového prúdu

Šomoška

Súľovské skaly

 

 • najväčšie skalné mesto

Súľovské skaly

Lúčanský vodopád

 • najkrajší travertínový vodopád

Lúčanský vodopád

Prosiecka dolina

 

 • najkrajšia dolina

Prosiecka dolina

Zádielska dolina

 • najhlbšia úzka tiesňava

Zádielska dolina

Manínska tiesňava

 • najužšia dolina priechodná motorovým vozidlom

Manínska tiesňava

Bielovodská dolina

 • najdlhšia ľadovcová dolina (10 km)

Bielovodská dolina

Demänovská sústava jaskýň

 • najdlhší jaskynný systém (35 km)

Demänovská jaskyňa Slobody

 • najnavštevovanejšia jaskyňa (160 000)

Demänovská jaskyňa Slobody

Dobšinská ľadová jaskyňa

 

 • najväčšia ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa

Jasovská jaskyňa

 • najstaršia sprístupnená jaskyňa (1846)

Jasovská jaskyňa

Domica

 • jediná prekračujúca štátnu hranicu, jediná s prehliadkou na člnkoch

Domica

Gombasecká jaskyňa

 • najdlhšie brčká (3 m)

Gombasecká jaskyňa

Krásnohorská jaskyňa

 • najväčší stalagmit v Európe (33 m)

Ochtinská aragonitová jaskyňa

 • jedinečná výzdoba: kríčkovitý aragonit

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Silická ľadnica

 • najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete (nadmorská výška 503 m)

Silická ľadnicaSilická ľadnica

...


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podunajská_nížina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Žitný_ostrov 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Záhorská_nížina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gerlachovský_štít 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lomnický_štít 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rysy_(vrch) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Malý_Kežmarský_štít 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Babia_hora 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pieniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poľana_(pohorie) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sitno_(vrch) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sninský_kameň_(vrch) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zádielska_tiesňava 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Poluvsianska_skalná_ihla 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_chránených_území_na_Slovensku 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Súľovské_skaly 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lúčanský_vodopád 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Markušovský_skalný_hríb 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skalný_hríb 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnické_vrchy 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Cerová_vrchovina_Soví_hrad 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vyhne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štiavnický_stratovulkán 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Šomoška 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prosiecka_dolina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zádielska_dolina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Manínska_tiesňava 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bielovodská_dolina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Demänovské_jaskyne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Demänovská_jaskyňa_Slobody 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dobšinská_ľadová_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jasovská_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Domica 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gombasecká_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Krásnohorská_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ochtinská_aragonitová_jaskyňa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Silická_ľadnica

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Podunajská nížina: By Miaow Miaow [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žitný ostrov: By Wizzard (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Záhorská nížina: By Stanislav Doronenko (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Gerlach: By Midnight Runner (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lomnický štít: By Kristo (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Rysy: By Photo by Piotr Hałaczkiewicz (Gepard). (Borrowed from pl:Grafika:Rysy-2004-06-11.jpg) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Malý Kežmarský štít: By Jerzy Opioła (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Babia hora: By Wuhazet-Henryk Żychowski (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Sitno: By Pe3kZA (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Sninský kameň: By PM (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Poluvsianska skalná ihla: By Juloml (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Gotická brána: By Prazak (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Markušovský skalný hríb: By Jikookij (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Soví hrad: By Ladislav Luppa (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kamenné more: By Magda.adgaM (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Szaboova skala: By Magda.adgaM (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Šomoška: Spiritia [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Súľovské skaly: By Juloml [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Lúčanský vodopád: By Jerzy Opioła (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Prosiecka dolina: By Jerzy Opioła (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Zádielská dolina: By Korona b (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Manínska tiesňava: By Prazak (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Bielovodská dolina: By Kristo (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Demänovská jaskyňa slobody: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Dobšinská ľadová jaskyňa: By dariusz woźniak (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Jasovská jaskyňa: By Tatra-domasa.sk (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Domica: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Gombasecká jaskyňa: By Semu (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Ochtinská aragonitová jaskyňa: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Silická ľadnica 1: Martin Hlauka (Pescan) [Attribution], via Wikimedia Commons

Silická ľadnica 2: By Pavouk (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons