Skip navigation

Vyvreté horniny

Výučba a učenie

Hlbinné vyvreté horniny

Vznikajú pomalým tuhnutím magmy pod zemským povrchom. Majú všesmerne zrnitú stavbu, sú viditeľné zrná minerálov, ktoré sú usporiadané nepravidelne.

Žula (granit)

Je tvorená minerálmi kremeňom, živcami a sľudou. Využitie: stavebný kameň, náhrobné pomníky, obklady, dekoračný kameň.

ŽulaDetail žuly - biele zrná = kremeň, sivé = živce, čierne = sľuda

Gabro

Gabro

Diorit

Diorit


Výlevné vyvreté horniny

Vznikajú rýchlejším tuhnutím lávy na zemskom povrchu. Minerálne zrná sa väčšinou nedajú pozorovať voľným okom. Môžu byť celistvé alebo pórovité (po unikajúcich bublinkách plynu).

Čadič (bazalt)

Tvrdá celistvá hornina, vzniká z riedkej lávy. Farba je čierna alebo tmavosivá. Využitie: dlažobný kameň, výroba tepelno-izolačnej čadičovej vaty, potrubia.

Čadič

Ryolit

Je pórovitý, vzniká z hustej lávy. Je zložený zo živcov, kremeňa a tmavej sľudy. Farba je svetlosivá alebo ružová. Využitie: stavebný kameň.

Ryolit

Andezit

Vzniká z prechodnej lávy (ani riedkej, ani hustej). Má šedú farbu. Využitie: stavebný kameň, obrubníky.

Andezit

Sopečné sklá

Vznikajú rýchlym stuhnutím lávy napr. vo vode. Patrí sem obsidián a perlit. Z obsidiánu niekedy ľudia robili ostré nástroje, hroty šípov a oštepov. Perlit sa používa na výrobu tepelno-izolačných materiálov.

ObsidiánPerlit


Tuf

Vzniká zo sopečných vyvrhlín (popol, bomby) ich usadením a spevnením.

Tufové vrstvyTuf

Vyvreté horniny

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vyvreté_horniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Žula 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gabro

http://sk.wikipedia.org/wiki/Diorit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Čadič 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ryolit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obsidián 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Perlit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tuf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_rocks 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_rock 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Horniny 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_(geology)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Žula: By Pelex (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Detail žuly: By Kevin Walsh from Oxford, England (granite1Uploaded by Adrignola) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Gabro: By Wilson44691 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Diorit: By Siim Sepp (talk · contribs) (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Čadič: By Clem Rutter, Rochester, Kent. [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ryolit: By James St. John (jsj1771) http://www.flickr.com/people/jsjgeology/ [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By James St. John (jsj1771) http://www.flickr.com/people/jsjgeology/ [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Obsidián: By ArnoWinter (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Perlit: By RG Johnsson [Public domain], via Wikimedia Commons

Tufové vrstvy: By Roy A. Bailey [Public domain], via Wikimedia Commons

Tuf: By Roll-StoneRoll-Stone at de.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons