Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Vyvreté horniny

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Hlbinné vyvreté horniny

Vznikajú pomalým tuhnutím pod zemským povrchom. Majú všesmerne stavbu, sú viditeľné zrná minerálov, ktoré sú usporiadané nepravidelne.

(granit)

Je tvorená minerálmi kremeňom, živcami a . Využitie: stavebný kameň, náhrobné pomníky, obklady, dekoračný kameň.

Žula

(Vyber názov horniny na nasledujúcom obrázku.)

Gabro

(Vyber názov horniny na nasledujúcom obrázku.)

Diorit

Výlevné vyvreté horniny

Vznikajú rýchlejším tuhnutím na zemskom povrchu. Minerálne zrná sa väčšinou nedajú pozorovať voľným . Môžu byť celistvé alebo pórovité (po unikajúcich bublinkách plynu).

(bazalt)

Tvrdá celistvá hornina, vzniká z lávy. Farba je alebo tmavosivá. Využitie: dlažobný kameň, výroba tepelno-izolačnej čadičovej , potrubia.

Čadič

(Vyber názov horniny na nasledujúcom obrázku.)

Je pórovitý, vzniká z lávy. Je zložený zo živcov, kremeňa a tmavej sľudy. Farba je svetlosivá alebo ružová. Využitie: stavebný kameň.

Ryolit

(Vyber názov horniny na nasledujúcom obrázku.)

Vzniká z lávy (ani riedkej, ani hustej). Má šedú farbu. Využitie: stavebný kameň, obrubníky.

Andezit

Sopečné

Vznikajú rýchlym stuhnutím napr. vo vode. Patrí sem obsidián a perlit. Z niekedy ľudia robili ostré nástroje, hroty šípov a oštepov. sa používa na výrobu tepelno-izolačných materiálov.

Obsidián

Perlit

(Vyber názov horniny na nasledujúcom obrázku.)

Vzniká zo sopečných (popol, bomby) ich usadením a spevnením.

Tufové vrstvy

Tuf

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vyvreté_horniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Žula 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gabro

http://sk.wikipedia.org/wiki/Diorit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Čadič 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ryolit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Obsidián 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Perlit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tuf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Igneous_rocks 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_rock 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Horniny 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_(geology)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Žula: By Pelex (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Detail žuly: By Kevin Walsh from Oxford, England (granite1Uploaded by Adrignola) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Gabro: By Wilson44691 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Diorit: By Siim Sepp (talk · contribs) (Self-photographed) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Čadič: By Clem Rutter, Rochester, Kent. [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ryolit: By James St. John (jsj1771) http://www.flickr.com/people/jsjgeology/ [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By James St. John (jsj1771) http://www.flickr.com/people/jsjgeology/ [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Obsidián: By ArnoWinter (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Perlit: By RG Johnsson [Public domain], via Wikimedia Commons

Tufové vrstvy: By Roy A. Bailey [Public domain], via Wikimedia Commons

Tuf: By Roll-StoneRoll-Stone at de.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons