Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Geologické procesy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Geologické procesy

Sú to procesy zemský povrch.

Zdroje energie geologických procesov:

 • zemské
 • zemská
 • príťažlivosť
 • žiarenie
Mount Everest (8848 m.n.m.)

geologické procesy

 • rozdiely v nadmorskej výške
 • zemský povrch
 • zdrojom energie je zemské - teplo a príťažlivosť
 • príklady procesov:
  • hornín
  • sopečná činnosť
  • činnosť
  • zemetrasenie

Sopka Tavurvur v Papui Novej Guinei

geologické procesy

 • rozdiely v nadmorskej výške
 • zdrojom energie je žiarenie, príťažlivosť Mesiaca a
 • príklady procesov ovplyvnených žiarením:
  • veterná činnosť
  • morská činnosť
  • zvetrávanie
 • príklady procesov ovplyvnených príťažlivosťou :
  • príliv
  • odliv
 • príklady procesov ovplyvnených príťažlivosťou :
  • činnosť dažďa
  • činnosť riek
  • činnosť ľadu
  • vznik usadených hornín

Činnosť ľadovca Schlatenkees v Rakúsku

Katastrofické geologické procesy

(Vyber názov nasledujúceho geologického procesu.)

Sú to veľmi veľké spôsobené podmorským . V prímorských oblastiach spôsobujú veľké škody.

Šírenie vĺn cunami z miesta vzniku zemetrasenia

 

(Vyber názov nasledujúceho geologického procesu.)

zemskej kôry.

Ničivé dôsledky zemetrasenia

(Vyber názov nasledujúceho geologického procesu.)

Sú náhle zosunutia po svahu.

Zosuv svahu neďaleko Ria de Janeira

Výbuch

Výbuch sopky Sv. Heleny (1980) - jeden deň pred výbuchom a po výbuchu

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_formation

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_history_of_Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mount Everest: By Ryszard Pawłowski [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Tavurvur: By Taro Taylor edit by Richard Bartz (originally posted to Flickr as End Of Days) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Schlatenkees: By SehLax (taken by SehLax) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Animácia cunami: By Animation fournie par Vasily V. Titov, Sous-directeur du Service de Cartographie des Raz de marée et Inondations (TIME) du NOAA, aux USA (NOAA) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ničivé dôsledky zemetrasenia: By 李元顥 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zosuv svahu: By Eurico Zimbres (Own source) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Sopka Sv. Heleny: By MSH80_st_helens_from_johnston_ridge_09-10-80.jpg: Harry GlickenSthelens1.jpg: Harry Glicken, USGS/CVOderivative work: Cz-David [Public domain], via Wikimedia Commons