Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Minerály a horniny

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Minerály

Minerál alebo nerast je väčšinou prírodnina, je:

  • (zlato Au) alebo chemická (kamenná soľ NaCl)
  • za normálnych podmienok
  • prirodzene sa vyskytuje v prírode
  • - má rovnorodé chemické zloženie a rovnorodé fyzikálne vlastnosti v ľubovoľnej časti (rovnorodú štruktúru aj na mikroskopickej úrovni)

Spravidla minerál musí byť anorganický (po slovensky neústrojný), ale existuje aj niekoľko organických (ústrojných) minerálov (napr. minerály guana). Môže byť akéhokoľvek skupenstva, čiže sem patria aj plyny ako oxid uhličitý či sírovodík. Minerály sú materiálom, z ktorého pozostávajú všetky . Najčastejšie minerály zemskej kôry sú (tvorí 50% jej hmoty) a (10%). Veda, ktorá skúma minerály je .

Nad obrázky vyber názvy minerálov, ktoré sú na nich zobrazené.

Živec ortoklas

Veľmi bežný mliečny kremeň

Krištáľ

Síra

Takmer dokonalá kocka pyritu veľkosti približne 4x4x4 cm

 Horniny

Hornina je anorganická prírodnina, zložená z jedného (vápenec z minerálu kalcitu), alebo viacerých (žula z minerálov živca, kremeňa a sľudy). Skupenstvo hornín je pevné (čadič, mramor...) a kvapalné (ropa). Veda, ktorá skúma horniny je .

Podľa vzniku rozdeľujeme horniny na:

  • - žula, andezit
  • - štrk, pieskovec
  • - mramor, rula

Nad obrázky vyber názvy hornín, ktoré sú na nich zobrazené.

Žula

Andezit

Vápenec so skamenelinami

Rula

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Minerál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralogy

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocks

http://en.wikipedia.org/wiki/Petrology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v aktivite:

Živec ortoklas: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Mliečny kremeň: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Krištáľ: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Síra: By Ben Mills (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Kocka pyritu: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By Michael C. Rygel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Rula: By Pablo Alberto Salguero Quiles [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons