Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Ekosystém

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ekosystém je tvorený organizmov spolu s prostredím. Je základnou ekologickou jednotkou - stavebnou aj funkčnou jednotkou prírody. Zloženie spoločenstiev v ekosystéme je závislé hlavne od ekosystému (zrážky, teplota...).

Neživé zložky ekosystému:

 • žiarenie
 • vo
 • p

Živé zložky ekosystému: organizmov

Rozdelenie ekosystémov podľa podmienok prostredia:

 • ekosystémy - tropický les, púšť, savana, les mierneho pásma, tundra, tajga, lúka, mokraď...
 • ekosystémy
  • sladkovodný ekosystém
   • so vodou - jazero, pleso, rybník
   • s vodou - potok, bystrina, rieka
  • ekosystém - more, oceán
  • ekosystém s brakickou vodou (brakická voda je tam, kde sa mieša morská voda s riečnou, má nižšiu slanosť ako more, ale vyššiu ako sladká voda) - Baltské more, Kaspické more, ústie veľkých riek (Amazonka znižuje slanosť okolitého oceánu stovky kilometrov ďaleko)

Les mierneho pásma - suchozemský ekosystémOceán - vodný ekosystém so slanou vodou

Rozdelenie ekosystémov podľa vplyvu človeka:

 • - človek do nich zasahuje minimálne, je v nich prirodzený látok a energie - les, pleso...
 • (kultúrne) - vytvorené a udržiavané - pole, záhrada...
Prírodný ekosystém - dažďový prales v BelizeZáhrada - umelý ekosystém

Obeh látok a tok energie v ekosystéme

rastliny - vytvárajú organické látky (pri fotosyntéze) z anorganických látok, viažu slnečnú energiu do organických látok

živočíchy - musia konzumovať organické látky, lebo si ich nedokážu vyrobiť z anorganických, sú bylinožravé, mäsožravé a všežravé

↓↑
 

(reducenty)

baktérie a huby - rozkladajú organické látky odumretých tiel rastlín a živočíchov na anorganické látky, ktoré potom môžu opäť využiť rastliny, vytvárajú humus, ktorý zúrodňuje pôdu

Tráva - producentLos - bylinožravý konzumentTuleň leopardí - mäsožravý konzumentSviňa divá - všežravý konzumentHuby - reducenty

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Les mierneho pásma: By GlacierNPS [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Oceán: By Sean O'Flaherty (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Prales v Belize: By Elaine [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Záhrada: By Zipity11 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Tráva: By Daniil Ryzhkov (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Los: By Alan Vernon (Flickr: Bull Moose in the setting sunlight.....1) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Tuleň: By cyfer13 (IMG_1968) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Diviaky: I, Jörg Hempel [CC BY-SA 2.0 de], via Wikimedia Commons

Huby: By vastateparksstaff (MushroomsUploaded by AlbertHerring) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons