Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Zemská kôra v pohybe

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Zemská kôra v pohybe

Litosférické dosky sa po plastickej časti zemského . Tento posun zapríčiňuje pohyb hmôt v zemskom plášti vplyvom . Litosférické dosky sa približujú, vzďaľujú, podsúvajú, narážajú a pohybujú sa popri sebe.

Litosférické dosky

Vzďaľovanie litosférických dosiek

Hlavne na dne Tichého, Atlantického a Indického oceána, ale aj východoafrická priekopová prepadlina a oblasť Červeného mora. Klesá tu zemská kôra až sa vytvorí prepadlina - . V riftoch vystupuje čadičová a tak vzniká nová zemská . Formujú sa tu podmorské pohoria - oceánske .

 Približovanie litosférických dosiek

 1. Pri strete oceánskej zemskej kôry a pevninskej zemskej kôry sa oceánska pod pevninskú. Vznikajú tu oceánske v ktorých oceánska zemská kôra. Opätovným vystúpením roztavených hmôt z podsunutej dosky vznikajú pohoria (Andy) alebo sopečné oblúky (Filipíny).

Pohyb litosférických dosiek a jeho dôsledky

Popis obrázku:

 1. plastická časť zemského
 2. zemská kôra
 3. roztavené hmoty pod sopkou
 4. zemská kôra
 5. sopečné
 6. zaplavenie priekopovej prepadliny, neskôr vznik mora až oceánu
 7. oceánska
 8. oceánsky
 9. sopka
 10. oceánska priekopa
 11. sopečný oblúk
 12. sopka
 13. priekopová - miesto prasknutia litosférickej dosky a miesto vzďalovania nových dosiek

2. Pri strete dvoch dosiek s zemskou kôrou dochádza k vyzdvihnutiu ich okrajov a vznikajú pásmové pohoria (Himaláje).

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Litosféra

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tektonické_platne

http://sk.wikipedia.org/wiki/Platňová_tektonika

http://en.wikipedia.org/wiki/Lithosphere

http://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonic_theory

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tectonic_plates

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Litosférické dosky: By NOAA [Public domain], via Wikimedia Commons

Pohyb litosférických dosiek: By USGS/USGov, modified by Eurico Zimbres [Public domain], via Wikimedia Commons