Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Neživé zložky prostredia

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Neživé ( ) zložky prostredia:

 • energia
 • svetlo
 • teplo
 • voda
 • vzduch
 • pôda
Slnko, teplo, vzduch, voda, pôda - abiotické zložky prostredia

Energia

Najdôležitejším zdrojom energie je žiarenie, ktoré možno rozdeliť na:

 • s - potrebné na fotosyntézu, pri ktorej sa slnečná energia viaže do látok
 • i žiarenie - tepelné - dodáva teplo
 • u žiarenie - škodlivé pre organizmy, veľkú časť zachytáva vrstva

Niektoré organizmy nepotrebujú slnečné žiarenie a využívajú ako zdroj energie vnútro Zeme (organizmy žijúce na dne oceánov čerpajúce energiu zo sopečnej činnosti).

Slnečné svetlo je potrebné na fotosyntézuSlnko je pre Zem aj zdrojom teplaZmenšenie ozónovej vrstvy nad Antarktídou (modrá až fialová farba)

Svetlo

Svetelný režim súvisí so striedaním dňa a noci a striedaním ročných období. Ovplyvňuje napr. príjem potravy, hniezdenie, rozmnožovanie, migráciu, otáčanie rastlín za svetlom (slnečnica), biologické a sezónne rytmy...

Rastliny podľa nárokov na dĺžku svetla počas dňa rozdeľujeme na:

 • k (ryža, tabak)
 • d (zemiaky, pšenica)
Ryža - krátkodenná rastlinaPšenica - dlhodenná rastlina

Organizmy podľa nárokov na intenzitu svetla delíme na:

 • - dobre sa im darí aj na priamom slnku - slnečnica, lúčne trávy...
 • - preferujú tienisté stanovištia - papradie, machy, lesný hmyz...
 • temnomilné - svetlu sa vyhýbajú - dážďovka, krt...
Svetlomilné rastliny - palmyPodrast v lese - tieňomilné rastlinyJaskyniar vodný - obojživelník žijúci výhradne v tme jaskýň

Živočíchy podľa aktivity ovplyvnenej svetlom rozdeľujeme na:

 • d - sýkorka, zajac, mucha
 • n - netopier, sova, nočné motýle
Užovka hladká je denný živočíchPlch lieskový je nočný živočích

Teplo

Hlavnými zdrojmi tepla sú Slnko a vnútro Zeme. Teplota prostredia ovplyvňuje napr. rozmnožovanie, klíčenie rastlín, migrácie živočíchov...

Rozdelenie organizmov podľa nárokov na teplo:

 • t - ťava, žirafa, baobab, paprika, pomarančovník...
 • ch - borovica limbová a horská, svišť, biely medveď, sob, pižmoň...
Teplomilné rastliny - baobabyChladnomilný živočích - medveď biely

Živočíchy podľa vnútornej teploty rozdeľujeme na:

 • živočíchy s telesnou teplotou - ich teplota závisí od teploty - ryby, obojživelníky, plazy
 • živočíchy so teplotou tela - sami si regulujú teplotu tela - vtáky a cicavce
Živočíchy s nestálou telesnou teplotou - kapreŽivočích so stálou teplotou tela - žlna

Vzduch

Zloženie vzduchu:

 • - dokážu ho využívať rastliny, viažu ho do bielkovín, ktoré potom prijímajú živočíchy
 • - organizmy ho potrebujú na dýchanie, rastliny ho uvoľňujú pri fotosyntéze
 • oxid - organizmy ho vydychujú, do ovzdušia sa dostáva aj spaľovaním, rastliny ho potrebujú na priebeh fotosyntézy
 • para
 • ostatné
 • prach a nečistoty
Znečisťovanie vzduchu

Voda

Zdroje vody: povrchová, podzemná, vodná para vo vzduchu, zrážková, ľadovce. Kolobeh vody a zmeny jej skupenstva zapríčiňuje žiarenie.

Význam vody:

 • je súčasťou tiel organizmov
 • sa v nej látky
 • prebiehajú v nej všetky biochemické procesy
 • potrebná pri f
 • je životným prostredím vodných organizmov...
Kolobeh vody

Rozdelenie rastlín podľa nárokov na vodu:

 • rastliny - lekno, žaburinka, žabí vlas...
 • rastliny - paprade, machy...
 • rastliny - sukulenty, kaktusy...
Vodná rastlina - lekno bieleVlhkomilná rastlina - machSuchomilné rastliny - kaktusy

Rastliny prijímajú vodu hlavne , malú časť aj inými orgánmi napr. listami. Vyparovaním cez regulujú jej množstvo v tele. V suchom prostredí si vodu chránia aj napr. voskovými listami, premenenými listami na pichliače, zásobami v koreňoch a stonkách...

Živočíchy prijímajú vodu pitím, potravou, ale aj celým povrchom tela.

Vodné živočíchy podľa toho v ktorej časti vodného stĺpca žijú, rozdeľujeme na:

 • žijúce na - korčuliarka, vodomerka
 • žijúce tesne pod hladinou - larvy komárov
 • žijúce vo vode - planktón, pstruh
 • žijúce na - škľabka, rak
Živočích žijúci na hladine - korčuliarkaŽivočíchy žijúce tesne pod hladinou - larvy komárovŽivočích žijúci vo voľnej vode - tuniakŽivočích žijúci pri dne - sumček

Pôda

Vzniká pôdotvorným procesom na ktorom sa podieľajú horniny a minerály, vzduch, voda, rastliny a živočíchy.

Zloženie pôdy:

 • ú hornín a minerálov
 • voda
 • vzduch
 • organizmy
 • - rozložené tela rastlín a živočíchov

V pôde sa zakoreňujú rastliny a prijímajú z nej roztoky živín. Živočíchy žijú väčšinou na pôde, ale je dosť aj pôdnych živočíchov - dážďovky, krt, larvy hmyzu...

Prierez pôdou - pôdne horizontyPôda

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Životné_prostredie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slnečná_energia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abiotic_component 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvitnutie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzduch 

http://en.wikipedia.org/wiki/Air 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_animals 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pôda

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Slnko na horách: By Bureau of Land Management [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

List: By Frank Kovalchek from Anchorage, Alaska, USA (Sunlight through palm frondsUploaded by russavia) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Ľudia na pláži: By Riza Nugraha from Singapore, Singapore (Beckhams on Sand) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Ozónová diera: By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Ryža: By IRRI Images (originally posted to Flickr as Korea_0001) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Pšenica: By Copyright © 2007 David Monniaux (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons

Palmy: By Daderot (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Podrast v lese: By Σ64 (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Jaskyniar: By Boštjan Burger [Public domain], via Wikimedia Commons

Užovka: Christian Fischer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Plch: By Björn Schulz (= User Bjoernschulz on de.wikipedia) (selbst fotografiert von Björn Schulz) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Baobaby: By Cilibul (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Medvede: By Alan D. Wilson (naturespicsonline.com: [1]) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kapre: By Reaperman (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žlna: By Mvshreeram (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Znečisťovanie vzduchu: By Welp.sk (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kolobeh vody: By Ingwik (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Lekná: By Opuntia (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mach: Thomas Bresson [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Kaktusy: By Rod Waddington from Kergunyah, Australia (Cactus and Light, ArgentinaUploaded by russavia) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Korčuliarka: By Richard Bartz (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Larvy komárov: By Mary Hollinger, NOAA/NESDIS/NODC (ret.). (NOAA Photo Library: line4189) [CC BY 2.0 or Public domain], via Wikimedia Commons

Tuniak: By aes256 [CC BY 2.1 jp], via Wikimedia Commons

Sumček: By Silex6 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Pôdne horizonty: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Pôda: By 4028mdk09 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons