Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Usadené horniny

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Vznikajú premiestnením, uložením a následným spevnením zvetraných úlomkov, vyzrážaním z roztokov alebo usadením zvyškov biologickej aktivity. Môžu byť sypké alebo spevnené. Spevnenie môže nastať napr. vylúčením minerálnych látok z vody, ktorá vypĺňa póry v nespevnenej hornine - vytvára sa tmel. Horniny sa usádzajú do . Vrstvy sú vodorovne (alebo pod určitým uhlom) uložené doskovité telesá usadenín, ktorých vznik podmienil určitý proces, majú približne rovnaké vlastnosti a zloženie v celom svojom objeme a odlišujú sa od iných vrstiev (uložených nad, alebo pod nimi). Súbor vrstiev sa nazýva . Spodná vrstva sa nazýva a vrchná . Každá vrstva má svoju hrúbku.

Vrstvy karpatského flyšového pásma v Poľsku

Rozdelenie usadených hornín:

  • usadené horniny - vznikajú usadzovaním úlomkov hornín a minerálov, rozdeľujú sa na nespevnené (úlomky nie sú pozliepané) a spevnené (úlomky sú pozliepané)
  • (organogénne) usadené horniny - vznikajú z tiel odumretých rastlín a živočíchov
  • usadené horniny - vznikajú vylučovaním minerálnych látok z vody

Nespevnené úlomkovité usadené horniny

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Tvorený je väčšími nespevnenými úlomkami s veľkosťami jednotlivých zŕn od 2 mm do 256 mm. Využitie: stavebníctvo.

Štrk

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Tvorený je drobnými úlomkami minerálnych zŕn alebo hornín veľkosti od 0,064 (1/16 mm) do 2 mm. Využitie: stavebníctvo, sklárstvo, čistenie vôd.

Piesok

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Tvorená je drobnými prachovými čiastočkami (0,01 mm - 0,06 mm). Využitie: tehliarska hlina, na sprašiach sú úrodné pôdy.

Spraš

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Tvorený je najmenšími čiastočkami (pod 2 μm). Využitie: keramika, tehly, žiaruvzdorné materiály...

Íl

Spevnené úlomkovité usadené horniny

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká stmelením štrku. Má len malé využitie hlavne v stavebníctve.

Zlepenec

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká stmelením piesku. Využitie: stavebníctvo, sochárstvo, kamenárstvo.

Pieskovec

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká spevnením ílu. Jeho premenou vznikajú ílovité bridlice, ktoré sa využívali ako obklady a na strechy budov.

Ílovec

Biogénne (organogénne) usadené horniny

Vznikajú z tiel odumretých rastlín a živočíchov.

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká zo schránok organizmov. Využitie: výroba vápna, cementu, obklady, surovina pri výrobe cukru a železa.

Vápenec

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká z rastlín v podmienkach bez prístupu vzduchu, napr. v bahne. Využitie: záhradkárstvo.

Rašelina

Hnedé

Vzniklo z ihličnatých a listnatých v treťohorách na dne močiarov. Využitie: palivo.

Hnedé uhlie

uhlie

Vzniklo zo stromovitých prasličiek, plavúňov a papradí v prvohorách na dne močiarov. Využitie: palivo.

Čierne uhlie

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vznikla z drobných živočíchov bez prístupu kyslíka na dne morí. Zároveň vznikal aj zemný plyn. Využitie: palivá, z ropy sa vyrábajú plasty, oleje, mazivá, parafín...

Ropa

Chemické usadené horniny

Vznikajú vylučovaním minerálnych látok z vody.

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Využitie: výroba sadry.

Sadrovec

soľ (halit)

Využitie: jedlá soľ, surovina chemického priemyslu.

Kamenná soľ

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká v mori z vápenca obohatením o horčík. Niekedy sa používal na omietky domov.

Dolomit

(Vyber názov nasledujúcej horniny.)

Vzniká vylúčením minerálnych látok z minerálnych a termálnych vôd. Využíva sa na obklady a pomníky.

Travertín

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu