Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Horotvorná činnosť a poruchy zemjskej kôry

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Horotvorná činnosť:

  • geologický proces
  • zemská kôra sa ohýba, láme a pohybuje vplyvom alebo ťahu litosférických dosiek
  • výsledkom sú a poruchy zemskej kôry
Alpy - výsledok horotvornej činnosti

je proces ohýbania plastických hornín vplyvom tlaku do vrás. Preklopením vrásy, jej zlomením a presunutím vzniká . Môže byť posunutý na veľké vzdialenosti.

Vznik príkrovu

Časti vrásy:

Časti vrásy

Zlomy

Neplastické horniny sa vplyvom tlaku a ťahu lámu, vznikajú pukliny a oddelením a posunutím až zlomy. Zemská kôra sa takto rozpuká na kryhy.

  • - vplyvom tlaku sa jedna kryha zdvihne nad druhú (A)
  • - vplyvom ťahu jedna kryha poklesne voči druhej (B)
  • - pohyb krýh vo vodorovnom smere (C)

A - prešmyk, B - pokles, C - posuv

je stupňovitá vyvýšenina zoskupených zlomov.

Hrast

Priekopová je stupňovitá zníženina zoskupených zlomov.

Priekopová prepadlina

Význam poznania porúch zemskej kôry - stavebníctvo (elektrárne, cesty, priehrady, mosty, tunely), vytváranie skládok odpadov, ťažba nerastných surovín a ich vyhľadávanie...

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Orogenéza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vrásnenie

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlom 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrast 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Priekopová_prepadlina 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orogenic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fold_(geology) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_(geology) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlom

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Alpy: By Warburg (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vznik príkrovu: By Greg Beaumont, National Park Service [Public domain], via Wikimedia Commons

Časti vrásy: By Jesús Gómez Fernández [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Prešmyk, pokles, posuv: By Tipos de fallas.png: Jesús Gómez Fernándezderivative work: Gregors (Diskusia) 18:44, 1 March 2011 (UTC) (Tipos de fallas.png) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Hrast: By Horst_graben.jpg: U.S. Geological Surveyderivative work: Gregors (talk) 11:17, 7 June 2011 (UTC) (Horst_graben.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Priekopová prepadlina: By Horst_graben.jpg: U.S. Geological Surveyderivative work: Gregors (talk) 11:17, 7 June 2011 (UTC) (Horst_graben.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons