Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Rudy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ruda je surovina – minerál alebo hornina, obsahujúca podiel . Ruda sa ťaží a ďalej upravuje tak, aby sa z nej získal . Rudy sa v zemskej kôre často vyskytujú v . Sú to vlastne pukliny vyplnené rudnými minerálmi alebo horninami. Vznikajú pri sopečnej činnosti.

Žila v hornine

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov. Je elektricky aj tepelne dobre . V prírode sa vyskytuje najmä v rýdzej forme. Je veľmi odolný kov a v zemskej kôre je veľmi vzácnym prvkom. Významnejšie ložiská na Slovensku sú už vyťažené. Používa sa najmä na výrobu šperkov, v mikroelektronike a priemysle.

Zlato

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Vytvára často kryštály tvaru kocky, podobá sa zlatu. Používa sa na výrobu kyseliny sírovej a síranu železnatého. Ako ruda železa sa používa iba zriedkavo.

Pyrit

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Je to najbežnejší zdroj . Podobá sa zlatu.

Chalkopyrit

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Kryštály majú tvar kociek. Farba je olovenosivá. Je nepriehľadný a má kovový lesk. Je to najvýznamnejšia ruda .

Galenit

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Získava sa z neho . Jeho farba sa pohybuje od čiernej, hnedej, žltej až červenej, po zelenú, sivú a bielu. Môže byť aj bezfarebný.

Sfalerit

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Výroba . Je nepriehľadný a má kovový lesk. Používa sa pri výrobe skla, ako traskavina do rozbušiek, bezpečnostných zápaliek a pyrotechnických pomôcok.

Antimonit

(Vyber názov nasledujúceho minerálu.)

Je to ruda. Má sivú, bledožltú, hnedú až zelenkastú farbu.

Siderit

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chalkopyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Galenit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sfalerit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Antimonit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Siderit 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ore 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Žila v hornine: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zlato: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pyrit: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Chalkopyrit: By Daniel Schwen (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Galenit: By PAR [Public domain], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Antimonit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Siderit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons