Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Vyvreté horniny

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ktorá hornina je na obrázku?

Žula (granit)

Aké horniny vznikajú kryštalizáciou magmy v hĺbkach Zeme?

vyvreté horniny

Akú stavbu majú hlbinné vyvreté horniny?

všesmerne

Medzi aké horniny patrí žula?

vyvreté horniny

Medzi aké horniny patria gabro a diorit?

vyvreté horniny

Aké horniny vznikajú kryštalizáciou lávy?

vyvreté horniny

Stuhnutím čoho vznikli čadič, ryolit, andezit?

Ako vznikli sopečné sklá?

rýchlym ochladením vo vode

Ktoré horniny sú sopečné sklá?

o a p

Z ktorých minerálov je žula?

ž , k , s

Aká hornina vznikla spevnením sopečného popola a sopečných bômb?

Enable JavaScript