Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Vzácne a zriedkavé minerály

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ktorý minerál bol nájdený v Ľubietovej (bol podľa nej aj pomenovaný)?

Ktorý minerál bol nájdený v Hodruši-Hámroch?

Ktorý minerál sa ťažil v Dubníku pri Prešove?

Ktorý minerál je z dvoch kryštálov, spodný užší, vrchný širší?

Ktorý minerál tvorí výzdobu Ochtinskej jaskyne?

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Libethenit

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Drahý opál z Dubníka pri Prešove

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Holubníkový kremeň

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Žezlovitý kremeň

Ktorý minerál je na nasledujúcom obrázku?

Aragonit v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Libethenit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hodrušit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Opál 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremeň  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Aragonit

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Libethenit (detail): Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Drahý opál 2: By Parent Géry (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Holubníkový kremeň: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žezlovitý kremeň: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Aragonit v jaskyni: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons