Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Biosféra

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Púšť Gobi v MongolskuAko sa nazýva súbor všetkých ekosystémov Zeme?

Ako nazývame zoskupenie ekosystémov podľa charakteristického rastlinstva?

V ktorom biome je stále zamrznutá pôda a rastú tam najmä lišajníky, machy a zakrpatené dreviny?

Aké lesy pravládajú v tajge?

Ako nazývame biom tropických oblastí s dostatkom tepla a zrážok po celý rok?

Ako nazývame biom, v ktorom sú rozsiahle trávnaté oblasti?

Ako sa nazýva teplý alebo studený biom bez rastlinstva?

Ako sa nazýva biom v ktorom sa striedajú obdobia dažďov a sucha?

Aký je zdroj energie pre kolobeh vody?

slnečné a zemská

Čo uvoľňujú rastliny do ovzdušia pri dýchaní?

Ktoré organizmy dokážu viazať vzdušný uhlík do organických látok?

Pri akom procese živočíchy vylučujú uhlík do atmosféry?

Ktoré organizmy dokážu viazať vzdušný dusík?

b a h

Z kadiaľ získavajú živočíchy dusík?

z

Enable JavaScript