Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Spoločenstvo organizmov

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Zeleninová záhradka - umelé spoločenstvoČo tvorí spoločenstvo organizmov?

je tvorené spoločenstvami b , h , r a ž

Aké poznáme spoločenstvá podľa podmienok prostredia?

  • spoločenstvo - spoločenstvo lesa, lúky...
  • spoločenstvo - spoločenstvo sladkých vôd, spoločenstvo slaných vôd, spoločenstvo potoka, rieky, mora...

Ako delíme spoločenstvá podľa typu organizmov?

na

  • spoločenstvo b
  • spoločenstvo h
  • spoločenstvo r
  • spoločenstvo ž

Ako delíme spoločenstvá podľa vplyvu človeka?

na

  • (pôvodné) spoločenstvá
  • spoločenstvá

Aké spoločenstvá podľa vplyvu človeka sú les a vyskohorská lúka?

Aké spoločenstvá podľa vplyvu človeka sú záhrada, park a akvárium?

Ako nazývame druhy, ktoré majú v spoločenstve väčšie zastúpenie?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu