Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Geologické jednotky Slovenska

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Viate piesky na Záhorí

Ako vznikli staršie geologické jednotky Slovenska?

vrásnením

Do akého pásma patria Volovské vrchy?

do  pásma

Aká je hlavná hornina Slovenského raja a krasu?

Do akého pásma patria Veporské a Stolické vrchy?

do pásma

Z akých hornín je jadro jadrového pohoria?

alebo horniny

Do akého pásma patrí Malá a Veľká Fatra?

pásmo pohorí

Z akej horniny je bradlo?

Čo je typické pre flyš?

striedanie p a í

K akému pásmu patria Nízke Beskydy a Čergov?

k pásmu

Akými horninami sú tvorené sopečné pohoria mladších geologických jednotiek Slovenska?

a , r , č , t

K akým jednotkám patria íly, piesky, štrky, spraše?

geologické jednotky Slovenska

Enable JavaScript