Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Treťohory a štvrtohory

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ktoré obdobie vývoja Zeme bolo pred 65,5 - 2,588 mil. rokov?

Čo vzniklo z treťohorných ihličnatých a listnatých stromov?

Skameneliny čoho sú na nasledujúcom obrázku?

Numulity - vedúce skameneliny treťohôr

Čo vzniklo usadzovaním planktónu na dne pokojných zátok?

a zemný

Ktorý nový typ krajiny sa objavil v treťohorách?

s trávami

Ktoré sú vedúce skameneliny treťohôr?

a zuby niektorých hlodavcov

Ktoré obdobie vývoja Zeme začalo pred 2,588 mil. rokov?

Čím bolo typické podnebie štvrtohôr?

periodickými poklesmi

Aké obdobia sa striedali v štvrtohorách?

ľ a m

Pre aké doby boli typické mamuty, srstnaté nosorožce, pižmone, soby a lumíky?

Pre aké obdobia boli typické lesné slony, obrovské jelene, šablozubé mačkovité šelmy, jaskynné medvede?

Ktorý druh človeka sa objavil pred 100 tis. rokmi?

homo

Ktorý predok súčasných ľudí sa najviac podobal na dnešného človeka?

Ktoré zviera štvrtohôr je na obrázku?

Mamut

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Treťohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štvrtohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Numulity: By Wilson44691 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Mamut: By Schuetze1988 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons