Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Prvohory a druhohory

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ako nazývame obdobie vývoja Zeme nasledujúce po starohorách?

Vymenuj obdobia prvohôr v poradí, ako za sebou nasledovali.

Ktorý druh prvohorného živočícha je na obrázku?

Trilobit

Čo vzniklo z prvohorných prasličiek, papradí a plavúňov?

Skameneliny ktorých živočíchov sú vedúce skameneliny prvohôr?

Ktoré rastliny označujeme ako prvé suchozemské?

Ako sa nazýva kontinent, ktorý tvoril súš na konci prvohôr?

Ktoré obdobie vývoja Zeme nasledovalo po prvohorách?

Vymenuj obdobia druhohôr v poradí, ako za sebou nasledovali.

Na ktoré kontinenty sa rozpadla pangea?

L , G

Ktorý druh druhohorného živočícha je na obrázku?

Amonity

Ktorý druh druhohorného živočícha je na obrázku?

Skameneliny belemnitov

Aké vrásnenie začalo prebiehať v druhohorách?

Druhohory zvykneme označovať aj za éru:

plazov -

Ktoré sú vedúce skameneliny druhohôr?

a a b

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prvohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Druhohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Trilobity: By Rept0n1x (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Amonity: By Takkk (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Belemnity: By Xvazquez (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons