Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Stavba Zeme

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Pohľad na Zem z MesiacaKtorá je najvrchnejšia vrstva Zeme?

Ktorá časť Zeme sa nachádza pod zemskou kôrou?

Ktorá je najvnútornejšia časť zemského telesa?

Koľko vrstiev má pevninská zemská kôra (napíš číslom)?

Vrstva čoho je na povrchu pevninskej a oceánskej zemskej kôry?

vrstva hornín

Koľko vrstiev má oceánska zemská kôra (napíš číslo)?

Ktoré vrstvy má pevninská zemská kôra okrem usadených hornín?

a čadičovú vrstvu

Akú vrstvu má oceánska zemská kôra pod usadenými horninami?

vrstvu

Ako nazývame zemskú kôru spolu s vrchnou časťou zemského plášťa?

Ako nazývame plynný obal Zeme?

Na čo je rozlámaná litosféra?

na litosférické

Je litosféra v pohybe?

Skúmajú geológovia vnútro Zeme štúdiom zemetrasných vĺn, meteoritov, magmy a lávy?


Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu