Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Vonkajšie geologické procesy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Aký geologický proces je znázornený na nasledujúcom obrázku?

Mechanické zvetrávanie horniny vplyvom meniacej sa teploty a zamŕzania vody

Ako nazývame rozpad hornín a minerálov bez zmeny ich chemického zloženia?

Ako nazývame rozklad hornín a minerálov, pri ktorom dochádza aj k chemickým zmenám?

Čo je výsledkom zvetrávania?

Ako nazývame pomalý pohyb zvetranín po svahu?

Ktorý geologický proces možno vidieť na nasledujúcom obrázku?

Opadávanie

Ktorý geologický proces na svahu možno vidieť na nasledujúcom obrázku?

Zliezanie svahu

Ktorý geologický proces na svahu možno vidieť na nasledujúcom obrázku?

Zosuv

Čo sa tvorí pod skalami vplyvom opadávania úlomkov?

Ako sa nazýva rýchly pohyb más svahu narušením jeho stability napr. výdatným dažďom?

Ako sa nazýva rušivá činnosť vody?

Ako sa volá kužel naplavenín vybiehajúci do mora pri ústí rieky?

Čo spôsobuje príťažlivosť Mesiaca na mori?

p a o

Akým ľadovcom je z väčšej časti pokrytá Antarktída a Grónsko?

Ako nazývame pieskové presypy vznikajúce činnosťou vetra?

Čo je na nasledujúcom obrázku?

Riečna delta - usádzanie zvetranín

riečna

Aký ľadovec je na nasledujúcom obrázku?

Horský ľadovec v Rakúsku

ľadovec

Aký ľadovec je na nasledujúcom obrázku?

Kontinentálny ľadovec v Antarktíde

ľadovec

Čo je na nasledujúcom obrázku?

Pieskové duny na púšti

pieskové

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvetrávanie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Erózia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zosuv 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ľadovec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weathering 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvětrávání 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slope_stability 

http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mechanické zvetrávanie, veľký kameň: By Jreiners (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zliezanie: By Dar-Ape (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Opadávanie: By Hadi (self-made by Hadi) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zosuv: By Orlovic [Public domain], via Wikimedia Commons

Delta: By Alaska ShoreZone Program NOAA/NMFS/AKFSC; Courtesy of Mandy Lindeberg, NOAA/NMFS/AKFSC. (NOAA Photo Library: line5066) [CC BY 2.0 or Public domain], via Wikimedia Commons

Horský ľadovec: By Rafael Brix (SehLax) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ľadovec v Antarktíde: By Liam Quinn from Canada [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Duny: By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons