Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Premena hornín a premenené horniny

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ktoré sú hlavné činitele premeny hornín?

teplota a

Čo je typické pre premenené horniny?

Ktorá premenená hornina je na nasledujúcom obrázku?

Rula

Ktorá premenená hornina je na nasledujúcom obrázku?

Mramorový obklad alebo dlažba

Ktorá premenená hornina je na nasledujúcom obrázku?

Grafit

Ktorá premenená hornina vzniká z ílovitej horniny?

Ktorá hornina vzniká premenou fylitu?

Ktorá hornina vzniká premenou svoru alebo žuly?

Ktorá hornina vzniká premenou vápenca?

Ktorá premenená hornina sa využíva na výrobu nehorľavých a izolačných materiálov?

Ktorá premenená hornina je najvýznamnejšou železnou rudou?

Ktorá hornina sa môže použiť na výrobu magnetov?

Ako sa nazýva premena hornín, ktorá nastáva iba na malej ploche (napr. pri styku hornín s roztavenými vyvretými horninami)?

Ako sa nazýva premena veľkých más hornín na veľkých areáloch vo väčšej hĺbke?

Enable JavaScript