Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Horotvorná činnosť a poruchy zemjskej kôry

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ako sa nazýva proces, pri ktorom sa plastické horniny ohýbajú?

Časti vrásy

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 1?

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 2?

Ktorá čať vrásy je na obrázku označená číslom 3?

Aký typ zlomu je na nasledujúcom obrázku?

Posuv

Aký typ zlomu je na nasledujúcom obrázku?

Pokles

Aký typ zlomu je na nasledujúcom obrázku?

Prešmyk

Ako sa nazývajú stupňovité vyvýšeniny zoskupených zlomov?

Ako sa nazývajú stupňovité zníženiny zoskupených zlomov?

Ako sa nazýva preklopená vrása, zlomená a presunutá na určitú vzdialenosť?

Má nejaký význam poznanie porúch zemskej kôry?

Enable JavaScript