Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Rudy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Ktorý minerál je na obrázku?

Zlato

Ktorý minerál je na obrázku?

Pyrit

Ktorý minerál je na obrázku?

Chalkopyrit

Ako sa nazývajú nerastné suroviny, ktoré obsahujú kovy?

V čom sa často vyskytujú rudy?

v rudných

Čo sú rudné žily?

v horninách vyplnené

Ako sa nazýva drahý žltý kov nachádzajúci sa v prírode aj v čistej forme prvku?

Ktorý kov sa získava z chalkopyritu?

Ktorý kov sa získava z galenitu?

Z ktorého minerálu sa získava zinok?

Z ktorého minerálu sa získava antimón?

Ktorý kov sa získava zo sideritu?

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chalkopyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Galenit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sfalerit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Antimonit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Siderit 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ore 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Žila v hornine: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zlato: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pyrit: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Chalkopyrit: By Daniel Schwen (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Galenit: By PAR [Public domain], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Antimonit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Siderit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons