Skip navigation

Stavba Zeme

Výučba a učenie

Stavba Zeme

Stavba Zeme:

  • zemská kôra
  • zemský plášť
  • zemské jadro
Stavba Zeme
Stavba Zeme

Zemská kôra

 

Chemické zloženie: kremík, kyslík, železo, hliník, vápnik, horčík.

Pevninská zemská kôra má 3 vrstvy:

  1. usadené horniny
  2. žulová vrstva
  3. čadičová vrstva

Oceánska zemská kôra má 2 vrstvy:

  1. usadené horniny
  2. čadičová vrstva
Hrúbka zemskej kôry

Zemský plášť

 

Rozdeľujeme na vrchný a spodný. Chemické zloženie: kremík, kyslík, horčík a železo.

Litosféra

Je tvorená vrchnou vrstvou vrchného plášťa spolu so zemskou kôrou. Je rozlámaná na dosky, ktoré sa pohybujú po plastickej časti plášťa.

Zemské jadro

 

Tvorí ho: vonkajšia a vnútorná zóna. Chemické zloženie: oxidy a sulfidy železa a niklu v roztavenom stave.

Spôsoby zisťovania stavby a zloženia Zeme: štúdium zemetrasných vĺn, meteoritov, magmy a lávy.

Rotácia Zeme

Cesta do zemského jadra

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Stavba_Zeme

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemská_kôra

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemský_plášť

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zemské_jadro

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Stavba Zeme: By Jeremy Kemp [Public domain], via Wikimedia Commons

Hrúbka zemskej kôry: By USGS/USGov [Public domain], via Wikimedia Commons

Rotujúca Zem: By Marvel (Based upon a NASA image, see [1].) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons