Skip navigation

Rudy

Výučba a učenie

Rudy

Ruda je nerastná surovina – minerál alebo hornina, obsahujúca podiel kovov. Ruda sa ťaží a ďalej upravuje tak, aby sa z nej získal kov. Rudy sa v zemskej kôre často vyskytujú v žilách. Sú to vlastne pukliny vyplnené rudnými minerálmi alebo horninami. Vznikajú pri sopečnej činnosti.

Žila v hornine

Zlato

Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov. Je elektricky aj tepelne dobre vodivý. V prírode sa vyskytuje najmä v rýdzej forme. Je veľmi odolný kov a v zemskej kôre je veľmi vzácnym prvkom. Významnejšie ložiská na Slovensku sú už vyťažené. Zlato sa používa najmä na výrobu šperkov, v mikroelektronike a počítačovom priemysle.

Zlato

Pyrit

Vytvára často kryštály tvaru kocky, podobá sa zlatu. Používa sa na výrobu kyseliny sírovej a síranu železnatého. Ako ruda železa sa používa iba zriedkavo.

Pyrit

Chalkopyrit

Je to najbežnejší zdroj medi. Podobá sa zlatu.

Chalkopyrit

Galenit

Galenitové kryštály majú tvar kociek. Farba je olovenosivá. Je nepriehľadný a má kovový lesk. Je to najvýznamnejšia ruda olova.

Galenit

Sfalerit

Získava sa z neho zinok. Jeho farba sa pohybuje od čiernej, hnedej, žltej až červenej, po zelenú, sivú a bielu. Môže byť aj bezfarebný.

Sfalerit

Antimonit

Výroba antimónu. Je nepriehľadný a má kovový lesk. Používa sa pri výrobe skla, ako traskavina do rozbušiek, bezpečnostných zápaliek a pyrotechnických pomôcok.

Antimonit

Siderit

Je to železná ruda. Má sivú, bledožltú, hnedú až zelenkastú farbu.

Siderit

Výroba železa a ocele


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chalkopyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Galenit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sfalerit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Antimonit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Siderit 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ore 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Žila v hornine: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zlato: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pyrit: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Chalkopyrit: By Daniel Schwen (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Galenit: By PAR [Public domain], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Antimonit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Siderit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons