Skip navigation

Minerály a horniny

Výučba a učenie

Minerály

Minerál alebo nerast je väčšinou anorganická prírodnina, je:

  • prvok (zlato Au) alebo chemická zlúčenina (kamenná soľ NaCl)
  • za normálnych podmienok kryštalický
  • prirodzene sa vyskytuje v prírode
  • rovnorodý - má rovnorodé chemické zloženie a rovnorodé fyzikálne vlastnosti v ľubovoľnej časti (rovnorodú štruktúru aj na mikroskopickej úrovni)

Spravidla minerál musí byť anorganický (po slovensky neústrojný), ale existuje aj niekoľko organických (ústrojných) minerálov (napr. minerály guana). Môže byť akéhokoľvek skupenstva, čiže sem patria aj plyny ako oxid uhličitý či sírovodík. Minerály sú materiálom, z ktorého pozostávajú všetky horniny. Najčastejšie minerály zemskej kôry sú živec (tvorí 50% jej hmoty) a kremeň (10%). Veda, ktorá skúma minerály je mineralógia.

Živec ortoklasDrúza kryštálov draselných živovVeľmi bežný mliečny kremeňRôzne druhy kryštálov kremeňaKrištáľSíraPyritTakmer dokonalá kocka pyritu veľkosti približne 4x4x4 cmSadrovecAntimonitFluorit

V mineralogickom múzeu

Horniny

Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného (vápenec z minerálu kalcitu), alebo viacerých minerálov (žula z minerálov živca, kremeňa a sľudy). Skupenstvo hornín je pevné (čadič, mramor...) a kvapalné (ropa). Veda, ktorá skúma horniny je petrológia.

Podľa vzniku rozdeľujeme horniny na:

  • vyvreté - žula, andezit
  • usadené - štrk, pieskovec
  • premenené - mramor, rula

ŽulaTmavý andezit s olivínom (bledé škvrny)Vápenec so skamenelinamiRula

Rozdelenie hornín
O mineráloch a horninách

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Minerál

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://en.wikipedia.org/wiki/Mineralogy

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocks

http://en.wikipedia.org/wiki/Petrology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Živec ortoklas: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Drúza živcov: By Dave Dyet http://www.shutterstone.com http://www.dyet.com (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Mliečny kremeň: Work of the U.S. federal government [Public domain], via Wikimedia Commons

Kryštály kremeňa: By Hannes Grobe/AWI (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Krištáľ: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Síra: By Ben Mills (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Pyrit: By Tom Epaminondas (mineral collector) / Eurico Zimbres (FGEL-UERJ) [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Kocka pyritu: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Sadrovec: By H. Zell (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Antimonit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Fluorit: By Didier Descouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Žula: By Pelex (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Andezit: By Michael C. Rygel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: By User:Tigerente (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Rula: By Pablo Alberto Salguero Quiles [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons