Skip navigation

Magmatická a sopečná činnosť

Výučba a učenie

Magmatická a sopečná činnosť

Sú to vnútorné geologické procesy. Vo vnútri Zeme sú vysoké teploty, preto sú tam látky v roztavenom stave.


Magmatická činnosť

Magmatický krb pod Yellowstonským národným parkom (USA)

Magma je zmes roztavených látok pod zemským povrchom. Jej teplota je 650 - 1200 °C. Obsahuje prakticky všetky prvky periodickej tabuľky, no len niektoré z nich (kremík, hliník, železo, vápnik, horčík, draslík, sodík a titán) sú obsiahnuté vždy v množstvách nad 1 %. Hlavné zložky sú oxid kremičitý (SiO2), alkálie (Na, K, Ca, Mg) a Fe. Obsahuje aj vodnú paru a rôzne plyny. Procesy súvisiace s magmou sa nazývajú magmatická činnosť. Magma sa tvorí hlavne v zemskom plášti tavením hornín. Po roztavení stúpa magma k povrchu, nakoľko jej hustota je nižšia, ako hustota okolia. Následok stúpania je vznik magmatických komôr (magmatických kozubov), a následnej vulkanickej činnosti. Jej ochladzovaním vznikajú vyvreté horniny a kryštalizujú minerály. Pod zemským povrchom tuhne pomaly a tak vznikajú hlbinné vyvreté horniny (napr. žula).

Magma v sopke Kilauea na Havajských ostrovoch


Sopečná činnosť (vulkanizmus)

Sopečná činnosť

Na obrázku je mapa výskytu sopečnej činnosti na Zemi (červené čiary – okraje litosférických dosiek, červené bodky – výskyt sopečnej činnosti za posledný milión rokov.

Je to proces prenikania magmy na zemský povrch, čím vzniká láva. Láva je roztavená hornina na povrchu Zeme. Teplota lávy je od 700 °C do 1 200 °C. Stuhnutím lávy vznikajú výlevné vyvreté horniny (napr. čadič). Pri sopečnej činnosti vznikajú sopky, lávové prúdy, lávové fontány... Sopka alebo vulkán je útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch (kde sa nazýva láva) prípadne pod vodu alebo ľad. Príčinou výbuchu sopky je vysoký tlak plynov v magmatickom kozube. Do vzduchu sa dostávajú sopečné vyvrhliny (sopečný popol a bomby) a zo sopky vytekajú lávové prúdy. Sprievodné javy sopečnej činnosti sú výrony plynov a pary, horúce pramene, gejzíry a žlté povlaky síry na okolitých horninách.

Schéma stavby sopky

Stavba sopky:

 1. magmatický krb
 2. pôvodná geologická stavba
 3. sopečný komín
 4. základňa sopky
 5. nahromadenie magmy, ktorá sa nedostala na povrch
 6. žila
 7. popolové vrstvy
 8. úbočie sopky
 9. lávové vrstvy
 10. hrdlo
 11. parazitický kráter
 12. lávový prúd
 13. ústie
 14. sopečný kráter
 15. popolový mrak
Výbuch sopky Saint Helens (USA), 1980Explózia lávy pod vodouLávový prúdLávová fontánaTunel po magme v podzemíSopečná bombaPopol po výbuchu sopkySíra na horninách v okolí sopiekČadičový kamenný "vodopád" v blízkosti obce Šiatorská BukovinkaChodník obrov (severné Írsko) - vykryštalizovaná čadičová láva
Sopky

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sopečná činnosť 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Magma 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vyvretá_hornina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vulkanizmus 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Láva 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magma 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_rock 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Magmatický krb: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Magma v sopke: By Sasquatch [CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Mapa sopečnej činnosti: By w:sk:user:Adrian [Public domain], via Wikimedia Commons

Stavba sopky: By MesserWoland (own work created in Inkscape) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Sopka Sv. Heleny: By Mike Doukas (USGS Cascades Volcano Observatory) [Public domain], via Wikimedia Commons

Explózia lávy pod vodou: By Sm313 at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Lávový prúd: By Hawaii Volcano Observatory (DAS) [Public domain], via Wikimedia Commons

Lávová fontána: By Jim D. Griggs, HVO (USGS) staff photographer[1][2] (http://pubs.usgs.gov/dds/dds-80/) [Public domain], via Wikimedia Commons

Tunel po magme: By Michael Oswald (own photo, Canon Powershot G3) [Public domain], via Wikimedia Commons

Sopečná bomba: By Wilson44691 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Autá a popol: By Photograph by R.P. Hoblitt. [Public domain], via Wikimedia Commons

Síra: By James Shook (= JShook) (Self made photograph by James Shook) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Šomoška: Spiritia [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Chodník obrov: By code poet [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons