Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Vzácne a zriedkavé minerály

Otázka

Langit - ďalší minerál z Ľubietovej

Ktorý minerál bol nájdený v Ľubietovej?

Otázka

Ktorý minerál bol nájdený v Hodruši-Hámroch?

Answers

drahý opál

Otázka

Ktorý minerál sa ťažil v Dubníku pri Prešove?

Answers

drahý opál

Otázka

Ktorý minerál je z dvoch kryštálov, spodný užší, vrchný širší?

Answers

holubníkový kremeň

drahý opál

Otázka

Ktorý minerál tvorí výzdobu Ochtinskej jaskyne?

Otázka

Prečo je potrebné vzácne minerály chrániť?

Answers

netreba ich chrániť

aby ich nikto nemal doma

lebo sú zriedkavé a jedinečné

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Drahý opál z Dubníka pri Prešove

Answers

drahý opál

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Libethenit

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Holubníkový kremeň

Answers

žezlovitý kremeň

holubníkový kremeň

Otázka

Ktorý minerál je na obrázku?

Aragonit v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Libethenit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hodrušit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Opál 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremeň  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Aragonit

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v doplňovačke:

Langit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Libethenit (detail): Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Drahý opál 2: By Parent Géry (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Holubníkový kremeň: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Aragonit v jaskyni: By Jojo, en:Jojo_1, pl:Jojo (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons