Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Minerály

Otázka

Zafír vsadený v prsteni

Ako nazývame proces vzniku minerálov?

Answers

mineralógia

kryštalizácia

deratizácia

Otázka

Ako sa nazýva teleso, ktoré vytvára väčšina minerálov?

Answers

Otázka

Od čoho závisí vonkajší tvar kryštálu?

Answers

jeho tvar je vždy vecou náhody

od podmienok jeho vzniku

od vnútorného usporiadania častíc

Otázka

Ako nazývame usporiadanie častíc v kryštále.

Answers

kryštálová štruktúra

minerálková štruktúra

stupnica tvrdosti

Otázka

Ktoré vlastnosti patria medzi fyzikálne?

Answers

rozpustnosť a rozklad

hustota, tvrdosť, farba, lesk

minerály majú len fyzikálne vlastnosti

Otázka

Ktoré vlastnosti patria medzi optické?

Answers

rozpustnosť a rozklad

hustota a tvrdosť

farba a lesk

Otázka

Ktorý minerál je najtvrdší?

Otázka

Ktorý minerál je najmäkší?

Otázka

Ako sa nazýva stupnica na určovanie tvrdosti minerálov?

Answers

farebná stupnica minerálov

stupnica mäkkosti

stupnica tvrdosti

Otázka

Ktoré vlastnosti minerálov sú chemické?

Answers

rozpustnosť a rozklad

farba a lesk

hustota a tvrdosť

Otázka

Od čoho závisia vlastnosti minerálov?

Answers

od vonkajšieho vzhľadu

od farby a tvrdosti

od kryštálovej štruktúry

Otázka

Ktorý minerál je rozpustný vo vode?

Enable JavaScript