Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Biologická a ekologická rovnováha

Otázka

Narušená biologická a ekologická rovnováha vplyvom znečistenia vodyZnečistenie ovzdušia prispieva k narušeniu biologickej a ekologickej rovnováhy

Kedy hovoríme o biologickej rovnováhe?

Answers

keď je nevyvážený stav živých zložiek v ekosystéme

keď je vyvážený stav živých zložiek v ekosystéme

keď niekto pije bioalkohol, udrží rovnováhu a nepadne

Otázka

Čím sa udržuje biologická rovnováha?

Answers

spätnou väzbou

polárnou a nepolárnou väzbou

rozmnožovaním

Otázka

Čím sa môže narušiť biologická rovnováha?

Answers

prílišnou ochranou životného prostredia

ničením životného prostredia

Otázka

Vyber príklad narušenej biologickej rovnováhy.

Answers

zabitie jednej muchy

premnoženie komárov po záplavách

vytváranie veľkých kŕdľov vtákmi

Otázka

Akú väzbu vyjadruje výrok?

Zväčšením počtu koristi sa zväčší počet predátorov.

Answers

Otázka

Akú väzbu vyjadruje výrok?

Zväčšením počtu predátorov sa zníži počet koristi.

Answers

Otázka

Je ekosystém schopný vrátiť sa do rovnovážneho stavu po dočasnom narušení podmienok?

Answers

iba s pomocou človeka

Otázka

Ktorý ekosystém je najstabilnejší?

Answers

ekosystém vo vývoji

umelý ekosystém

vyzretý ekosystém v klimaxe

Otázka

Ako sa nazýva schopnosť ekosystému udržať rovnovážny stav?

Answers

ekologická nerovnováha

ekologická rovnováha

ekologická katastrofa

Otázka

Môže človek narušiť ekologickú rovnováhu?

Answers

doteraz sa tak nestalo, ale v budúcnosti to nie je vylúčené

Otázka

Môže rozumné hospodárenie prispieť k ekologickej rovnováhe v krajine?

Answers

iba ak sa bude riadiť podmienkami voľného trhu

Enable JavaScript