Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Biosféra

Otázka

Najväčšou púšťou na Zemi je Sahara - 9 000 000 km2Kilimandžáro - najvyšší vrch Afriky - je v trópoch a predsa je pokrytý snehom - cestou na vrchol akoby ste prechádzali cez rôzne biomyAntarktída je vlastne studená púšť

Ako sa nazýva súbor všetkých ekosystémov Zeme?

Otázka

Čo je biom?

Answers

zoskupenie ekosystémov podľa charakteristického živočíšstva

nový typ mobilného telefónu

zoskupenie ekosystémov podľa charakteristického rastlinstva

Otázka

V ktorom biome je stále zamrznutá pôda a rastú tam najmä lišajníky, machy a zakrpatené dreviny?

Otázka

Aké lesy pravládajú v tajge?

Answers

nie sú tam lesy

Otázka

Ako nazývame biom tropických oblastí s dostatkom tepla a zrážok po celý rok?

Answers

tropická arktída

tropická tundra

tropické pralesy

Otázka

Ako nazývame biom, v ktorom sú rozsiahle trávnaté oblasti?

Otázka

Ako sa nazýva teplý alebo studený biom bez rastlinstva?

Otázka

Ako sa nazýva biom v ktorom sa striedajú obdobia dažďov a sucha?

Otázka

Aký je zdroj energie pre kolobeh vody?

Answers

magmatická činnosť

slnečné žiarenie a zemská príťažlivosť

čerpadlá a pumpy

Otázka

Čo uvoľňujú rastliny do ovzdušia pri dýchaní?

Otázka

Ktoré organizmy dokážu viazať vzdušný uhlík do organických látok?

Otázka

Pri akom procese živočíchy vylučujú uhlík do atmosféry?

Answers

fotosyntéza

Otázka

Ktoré organizmy dokážu viazať vzdušný dusík?

Answers

baktérie a huby

mimozemšťania

Otázka

Z kadiaľ získavajú živočíchy dusík?

Answers

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biosféra 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biosféra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bióm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biom 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biome 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tundra 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tundra 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tajga 

http://en.wikipedia.org/wiki/Taiga 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Listnatý_les 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Listnatý_les 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Tropický_dažďový_prales 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_forest 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Step_(krajina) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steppe 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Púšť 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desert 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Polopúšť 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Savana 

http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vody 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_cycle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Sahara: By Wonker (Flickr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Kilimandžáro: By Bkmiles [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Antarktída: By Liam Quinn from Canada (Lemaire Channel, AntarcticaUploaded by russavia) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons