Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Život ekosystému

Otázka

Príklady potravových reťazcov

Čo je najviac potrebné pre život v ekosystéme?

Answers

dravce a korisť

dostatok potravy a živín

prístup k mobilnému signálu a internetu

Otázka

Čo vyjadruje prenos látok a energie medzi organizmami?

Answers

prenosová rýchlosť

energetický zisk

potravový reťazec

Otázka

Ktoré organizmy bývajú väčšinou na začiatku potravového reťazca?

Answers

pracujúca trieda

Otázka

Ktorý potravový reťazec sa viaže na producenty a konzumenty?

Answers

parazitický

pastevno-koristnícky

Otázka

Čo vyjadruje potravová sieť?

Answers

zložité potravové vzťahy v ekosystéme

jednoduché vzťahy v populácii

sieť plnú rôznych dobrôt

Otázka

Čo vyjadruje potravová pyramída?

Answers

súvislosť medzi potravinami a pyramídami v Gíze

vzťah medzi producentami a konzumentami z hľadiska množstva potravy

predátorsky vzťah medzi producentami

Otázka

Ktoré organizmy majú najväčšie zastúpenie v ekosystéme?

Answers

vrcholové predátory

bylinožravé predátory

Otázka

Sú podmienky ekosystémov nemenné?

Answers

samozrejme, veď aj niektorí politici vo svojich funkciách sa nikdy nemenia

Otázka

Kedy trvá obnova ekosystému veľmi dlho?

Answers

keď je ekosystém len nepatrne narušený

keď je ekosystém veľmi narušený

keď jeho obnovu riadi neschopný človek

Otázka

Pre akú fázu vývoja ekosystému je charakteristická nízka druhová pestrosť a jednoduchšie vzťahy?

Answers

omladzovanie ekosystému

dozrievanie ekosystému

vyzretý ekosystém

Otázka

Ako nazývame ustálený stav ekosystému, keď je rovnováha neživých a živých zložiek a  je vysoká druhová pestrosť?

Answers

klimatizácia

klimaktérium

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu