Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Spoločenstvo organizmov

Otázka

V tropickom dažďovom pralese sú dobré podmienky pre život, preto je tam veľká druhová pestrosťArktickým podmienkam sa prispôsobilo len málo druhov

Čo tvorí spoločenstvo organizmov?

Answers

všetky organizmy žijúce na určitom mieste v danom čase

všetky živočíchy žijúce na určitom mieste v danom čase

všetky organizmy žijúce na určitom mieste v nečase

Otázka

Ktoré spoločenstvo je suchozemské?

Otázka

Ktoré spoločenstvo je sladkovodné?

Otázka

Hríb dubový, bedľa vysoká a kozák osikový patria do spoločenstva:

Otázka

Čím je tvorené spoločenstvo živočíchov?

Answers

všetkými rastlinami žijúcimi na určitom mieste v danom čase

len niektorými dominantnými živočíchmi žijúcimi na určitom mieste v danom čase

všetkými živočíchmi žijúcimi na určitom mieste v danom čase

Otázka

Čo patrí do lesného spoločenstva rastlín?

Answers

lúčna tráva

Otázka

Ktoré spoločenstvo je prírodné?

Answers

záhradné jazierko

park v meste

vysokohorská lúka

Otázka

Ktoré spoločenstvo je umelé?

Answers

vysokohorský les

koralový útes

Otázka

V ktorom spoločenstve je najväčšia druhová rozmanitosť?

Answers

tropický prales

les mierného pásma

Otázka

Mení sa niekedy zloženie a veková štruktúra spoločenstva?

Answers

mení sa iba veková štruktúra

Otázka

Ako nazývame druhy, ktoré majú v spoločenstve väčšie zastúpenie?

Answers

papalášske

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spoločenstvo_(ekológia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biocenóza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocenose 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Tropický dažďový prales: By Andre Deak (Flcikr) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Arktické podmienky: By Regehr Eric, U.S. Fish and Wildlife Service [Public domain], via Wikimedia Commons