Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Znečisťovanie neživých zložiek prostredia

Otázka

Znečistenie pôdy ropou

Čo najviac znečisťuje prostredie?

Otázka

Ako vzniká kyslý dážď?

Answers

reakciou chemických zlúčenín s vodnou parou

vzájomnou reakciou chemických zlúčenín

tak, že prší kyslá citrónová šťava

Otázka

Aký je dôsledok okyslenia vôd?

Answers

nemusíme okyslovať vody umelo

eutrofizácia vôd

vymieranie planktónu

Otázka

Z akého odvetvia ľudskej činnosti sa dostávajú do vôd pesticídy a hnojivá?

Answers

poľnohospodárstvo

zábavý priemysel

Otázka

Prečo treba chrániť moria a oceány pred znečistením?

Answers

aby sme z nich mohli piť vodu

produkujú najviac kyslíka a potravu pre ľudí

aby sa špina neusádzala na ich dne

Otázka

Ako sa nazýva znečistenie vôd biologicky rozložiteľnými organickými látkami?

Answers

lyofilizácia

eutrofizácia

pasterizácia

Otázka

Čo je konečnám dôsledkom masívneho premnoženia rias a siníc?

Answers

príliš veľa kyslíka vo vode

veľa potravy pre ryby

udusenie organizmov

Otázka

Pri eutrofizácii je:

Answers

nadbytok živín vo vode

nedostatok živín vo vode

zmenšenie vlniek na hladine

Otázka

Aký je dôsledok znečistenia pôdy?

Answers

zvýšenie úrodnosti

zníženie úrodnosti

odnos pôdy vetrom

Otázka

Má znečisťovanie neživých zložiek prostredia negatívny vplyv na život?

Enable JavaScript