Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Neživá príroda a jej ochrana

Otázka

V PolonináchAký zákon upravuje ochranu prírody na Slovensku?

Answers

zákon o ochrane prírody a krajiny

zákon o znečisťovaní prírody

zákon voľného trhu

Otázka

Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Vihorlat... sú:

Answers

národné parky

chránené krajinné oblasti

chránené areály

nechránené krajinné oblasti

Otázka

Malá Fatra, Poloniny, Pieniny... sú:

Answers

nadnárodné parky

národné parky

chránené krajinné oblasti

Otázka

Upravuje zákon aj ochranu neživej prírody?

Otázka

Vysoké Tatry sú:

Answers

chránená krajinná oblasť

národná prírodná rezervácia

národny park

Otázka

Čo nie je národným parkom?

Otázka

Čo nie je chránenou krajinnou oblasťou?

Answers

Muránska planina

Otázka

Devínska Kobyla je:

Answers

národná prírodná rezervácia

chránený areál

prírodná pamiatka

Otázka

Badínsky prales je:

Answers

chránená krajinná oblasť

chránený areál

národná prírodná rezervácia

Otázka

Nízke Tatry sú:

Answers

národná prírodná rezervácia

chránená krajinná oblasť

národný park

Enable JavaScript